Colegiala din Amay

Traduire en français

           

Pe 29 martie a.c., în cadrul anului Mendelssohn Bartholdy (pe 3 februarie s-au împlinit 200 de ani de la nasterea sa), Colegiala din Amay va fi gazda unui concert de exceptie, sustinut de Corala Conservatorului din Huy - cu un repertoriu ales cu grijã; se va cânta Bach, Mozart, Haydn, Brahms, César Franck, Sain Saëns, Mendelssohn Bartholdy, în acompaniament de orgã si de pian.

Ce se cunoaste despre biserica ce îsi va deschide portile pentru a ne primi fie ca artisti, fie ca spectatori?

 

 

Colegiala din Amay, situatã în centrul Amay-ului - înscrisã în Ptrimoniul exceptional al Waloniei din 1993 – se aflã sub protectia a doi sfinti : Sf Gheorghe (serbat atât de crestinii ortodocsi cât si de cei catolici pe 23 aprilie) si Sfânta Ode (serbatã pe 23 octombrie).

 

Ce ascunde legenda acestei minunate biserici?

 

Sfânta Chrodoara sau Sfânta Ode (care a trãit cu aproximatie între anii 630-723), sotia ducelui de Aquitaine, avea în stãpânire mai multe sate, printre care si Amay. Dorind sã ridice un locas de cult crestin pe domeniul ei si nestiind unde sã îl plaseze geografic, ea îsi aruncã bastonul peste Meusa, promitând cã pe locul unde el va cãdea se va dura o bisericã în cinstea si întru mãrirea Sfântului Gheorghe, un sfânt martir. Bastonul a cãzut pe locul ocupat de o veche vilã romanã, la Amay, unde se înaltã astãzi impunãtoarea Colegialã. Resturile sfintei Chrodoara (veneratã pentru nenumãratele ei fapte de binefacere) se odihnesc în relicvariul din Colegialã, ele fiind descoperite într-un sarcofag, aflat în subsolul Colegialei. Sarcofagul este vizibil în inima bisericii, gratie unei deschideri în podea, acoperite cu sticlã.

 

Sf. Gheorghe sau George (aprox. 275-303), având la origine numele grec Giorgios, care înseamnã “agicultor”, s-a nãscut din mamã crestinã. A fost botezat si instruit în tainele religiei crestine fãrã stirea tatãlui sãu, adoratorul de idoli. Gheorghe combate idolii pãgâni sfãrâmându-le statuile din temple, ucigând preotii care perpetuau acel cult, cu un cuvânt Sfântul Gheorghe este un sfânt rãzboinic. O legendã medievalã – “Legenda Aurea” - spune cã acest tânãr nobil (care fãcea parte de altfel din armata imperialã a lui Dioclitian) a reusit sã strãpungã înfricosãtorul balaur care teroriza orasul Silèna (din Lybia). Temutei fiare i se aduceau zilnic jertfe animale, pânã când oamenii, nemaiavând oi pentru jertfã, au hotãrât sã o sacrifice  pe unica fiicã a regelui. Gheorghe, care avea acele puteri miraculoase, (apanajul crestinilor hãrãziti sfintirii postume), ucise fiara, iar regele, urmat de toti locuitorii regatului, se botezarã în numele lui Iisus Hristos.

In iconografia ortodoxã Sf Gheorghe este reprezentat cãlare pe cal, ucigând balaurul cu o lance. Dioclitian, care în anul 303 dãduse un decret de prigonire a crestinilor din imperiu, nu l-a iertat nici pe supusul sãu, supunându-l la nenumãrate torturi, din care însã, sfântul a iestit mereu teafãr. Vãzând cã nu poate sã-l abatã de la convingerile sale crestine, Dioclitian recurge la pedeapsa maximã, poruncind uciderea lui prin tãierea capului. Corpul a fost dus în Palestina si capul, dispãrut imediat dupã decapitare, se gãseste, dupã anumite surse (le journal "Evenimentul Zilei" du 4. 02. 2004), la Catedrala Domneascã din Pitesti (Roumanie) si dupã alte surse, la Atena.

Incepând cu secolul IV, în memoria si întru slava acestui sfânt - atât de iubit deopotrivã de crestinii ortodocsi cât si de cei catolici, - s-au construit biserici si mãnãstiri în orient si occident (Lybia, Siria, Palestina, Israel, Franta, Italia, Belgia, România si toate tãrile din est, Canada, ...). Sfântul Gheorghe este un sfânt rãzboinic dar în acelasi timp este un sfânt pacificator, conciliator, odatã ce balaurul este rãpus. El este ocrotitorul Armatei Române, si sfântul patron al Europei, al Angliei, Georgiei si al Moscovei.

 

Imprejurãrile istorice si culturale care definesc stilul arhitectonic al Colegialei

 

Inscriindu-se  în acele multiple forme de expresie ale «renasterii ottoniene», aceastã bisericã rãmâne o mãrturie elocventã a revigorarii artei arhitectonice , din perioada post carolingianã.

O scurtã privire asupra perioadei carolingiene, cea care a creat premisele acestei renasteri ottoniene, ne aduce în prim plan o crestinãtate occidentalã pe drumul marilor reforme, începând cu învãtãmântul scolar, prin multiplicarea edificiilor scolare, dar si a formelor si calitatii învãtãmântului, cu ilustrul sãu reprezentant, abatele Abbon de Fleury. Acesta a lãsat o impresionantã operã pedagogicã acoperind domeniile celor douã puteri: cea a limbajului si cea a numerelor, dintre care muzica ocupa un loc de frunte.

Academia palatinã a lui Charlemagne este un prim pas cãtre o teologie ce se emancipeazã,  care încearcã concilierea doctrinei filozofice cu cea religioasã. Aceastã Academie, consideratã ca fiind mama tuturor academiilor occidentale, numãra 9 membri (les comptes palatins), amintind de cele 9 fiice ale lui Zeus, Muzele. In aceste scoli reînviate, sunt puse  sã rodeascã semintele artelor si stiintelor, pãstrate în potirele lor nemuritoare prin grija maternã a muzelor. Calliope îi învatã pe copii arta elocventei, a scrierii poetice si epice, Clio le vorbeste despre istorie, Erato le dezvãluie arta liricã si coralã, Euterpe  îi ademeneste spre tainele profunde ale muzicii în sens larg, Melpomena îi ia de mânã si-i duce la teatrul tragediei cântate, Polymnia îi învatã imnurile, Terpsichora le dezvãluie mlãdierea dansului, Thalia îi ademeneste în arta teatrului, Urania le aratã stelele, stimulându-le gustul pentru stiinta astronomiei.

Sunt, astfel, puse sã lucreze în sinergie cele douã mari puteri, mostenite din periada Antichitãtii - puterea limbajului, acel triumvirat format de gramaticã, dialecticã si retoricã, pe de o parte, si putrerea numerelor care se manifestã în stiintele matematice (aritmeticã si geometrie), muzicã si astronomie.

Perioada urmãtoare este marcatã de binefacerile renasterii politice, culturale si religioase sub dinastia Ottonienilor, al cãror prim reprezentant Otton I a fost înscãunat la Roma ca Imperator Augustus (în anul 962) al « Sfântului Imperiu Romano-Germanic ».

Se intensificã schimburile culturale între natiuni, în special cu cele situate în afara imperiului: greco-bizantine, arabe, iudaice.

In aceastã emulatie a înnoirii culturale, arhitectura ocupã un loc de frunte prin reorganizarea bisericilor din imperiu si prin construirea altora, noi, dintre care face parte si Colegiala din Amay.

Datele publicate de Cercul Arheologic Hesbaye-Condroz aratã cã acest loc de cult a fost construit pe ruinele une vechi biserici din Evul Mediu (ridicatã de Sfânta Chrodoara în  anul 624), care, la rândul ei, fusese construitã pe ruinele unui loc de cult roman (pãgân). Constructia sa a fost terminatã în sec. al XVIII-lea, la initiativa abatelui Lambert-Walthère Van den Steen.

 

Printre piesele valoroase care alcãtuiesc tezaurul acestei catedrale amintim statuetele din secolele XVII si XVIII, relicvarele Sfântului Gheorghe si al Sfintei Ode, câteva basoreliefuri reprezentând scene din vietile sfintilor, precum si un pelerin purtând însemnele Sfântului Jacques de Compostelle: trei cochilii, primele semnalate în Belgia. Se cuvine de asemenea sã amintim cele 4 pânze (datând din 1725-1729, pictate de Englebert Fisen) care dominã inima Colegialei: este vorba despre “Fuga în Egipt”, “Cristos si Samariteanca”, “Botezul lui Cristos” si “Schimbarea la fatã ».

*

Dupã cum ati putut vedea, - dacã ati avut rãbdarea sã parcurgeti acest rezumat de date istorice -, locul ales pentru concertul nostru de primãvarã, este încãrcat de istorie si de semnificatii, acordându-se perfect cu efortul generatiilor anterioare de a lãrgi spatiul de colaborare si de schimburi culturale între toate natiunile terestre. Acum, mai mult ca niciodatã, este nevoie de o renastere europeanã. Concertul de astã searã este o micã dar valoroasã mostrã a acestui vast proces de renastere culturalã europeanã.

Dintre cele 4 anotimpuri ale anului, Goethe nu iubea decât primãvara. El o considera ca fiind singurul anotimp autentic, toate celelalte fiindu-i derivate. Dacã Goethe, - eternul poet vesnic tânãr, vesnic îndrãgostit, - ar fi asistat la concertul nostru de astã-searã, ar fi scris, ca la fiecare început de primãvarã : « Pomii poartã muguri si toatã lumea nãdãjduieste ».

 

Antonia Iliescu                                                                                                                                                                                       24. 02. 2009

 

_____________________________________

Surse consultate:

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_ottonienne
http://www.tourisme-hesbaye-meuse.be/fr/ligne-du-temps/moyen-age/christianisation-sainte-chrodoara.html

(http://www.amay.be/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=81

http://www.encyclopedie-universelle.com/sainte%20Ode-Chrodoara.html

http://missel.free.fr/Sanctoral/04/23.php

http://www.sibianulonline.ro/ultima-ora/capul-sfantului-gheorghe-la-catedrala-3385847

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

La Collégiale d’Amay
Traduire en roumain

           

Ce 29 mars a.c., dans le cadre de l’année Mendelssohn Bartholdy (le 3 février on a fêté les 200 ans de sa naissance), la Collégiale d’Amay sera l’hôte d’un concert d’exception, soutenu par la Chorale du Conservatoire de Huy, avec un répertoire soigneusement choisi ; on chantera Bach, Mozart, Haydn, César Franck, Brahms, Sain Saëns, Mendelssohn Bartholdy, avec accompagnement d'orgue et de piano.

Mais que sait-on sur l’église qui ouvrira ses portes ce soir, pour nous recevoir, soit comme artistes soit comme spectateurs ?

 

 

La Collégiale d’Amay, sise au centre de la ville d’Amay (Province de Liège) – appartenant depuis 1993 au Patrimoine exceptionnel de la Wallonie – se trouve sous la protection de deux saints : Saint Georges (fêté, le 23 avril, tant par les catholiques que par les chrétiens orthodoxes) et Sainte Ode (fêtée le 23 octobre).

 

Qui se cache derrière la légende de cette merveilleuse église?

 

Sainte Ode ou Sainte Chrodoara (ayant vécu entre 630 et 723, approx.), l’épouse du duc d’Aquitaine, avait en possession plusieurs villages, parmi lesquels Amay. Femme pieuse, renommée pour ses innombrables faits de bienfaisance, elle voulut bâtir un lieu de culte chrétien sur son domaine. Comme elle ne savait pas où le placer géographiquement, elle jeta son bâton au dessus de la Meuse, en promettant qu’elle fera bâtir une église en l’honneur et pour la vénération du Saint Georges, un saint martyr.

Le bâton retomba sur le lieu occupé autrefois par une villa romaine, à Amay, où on voit aujourd’hui l’imposante Collégiale. Les reliques de la sainte Chrodoara (déposées dans le reliquaire de l’église) furent découvertes à l’occasion des fouilles archéologiques (en 1977) dans un sarcophage qui se trouve au sous-sol de la Collégiale. Ce sarcophage est visible dans le cœur de l’église, grâce à une ouverture vitrée dans le pavée.

 

Saint Georges (approx. 275-303), ayant à l’origine un nom d’origine grecque, Giorgios (qui signifie agriculteur) est né d’une mère chrétienne et d’un père païen. A l’insu de son père, (adorateur d’idoles), il fut baptisé et instruit dans les mystères de la religion de sa mère.

Georges combat les idoles païennes, en écrasant leurs statues dans les temples, en tuant les prêtres qui perpétuaient ce culte, en un mot, Saint Georges est un saint guerrier.

Une légende médiévale – « Legenda Aurea » - dit que ce jeune noble (qui faisait partie de l’armée impériale de Dioclétien) est parvenu à blesser le terrible dragon qui terrorisait la ville de Silène (de Libye). La bête féroce était nourrie chaque jour avec des animaux, jusqu’à ce que les gens, n’ayant plus de moutons à sacrifier, décident de sacrifier la fille unique du roi. Georges qui avait ces pouvoirs miraculeux (l’apanage des êtres destinés à la sanctification posthume) tua la bête, et le roi ainsi que tous les autres membres du royaume, se firent baptiser au nom de Jésus Christ.

Dans l’iconographie orthodoxe St Georges est représenté assis sur un cheval, une lance à la main, tuant le dragon. Dioclétien, qui avait initié la persécution des chrétiens de l’empire romain, par l’émission d’un décret (en 303), n’a pas épargné non plus son général, en le soumettant à de nombreuses tortures, desquelles le futur saint était sorti toujours indemne. En voyant qu’il ne pouvait pas le convaincre à renoncer à ses convictions chrétiennes, Dioclétien fit recours au châtiment maximal ; il ordonna la décapitation de St Georges. Son corps fut amené en Palestine et la tête du saint, disparue juste après la décapitation, se trouve, selon certaines sources, à la Cathédrale St Georges de Pitesti – Roumanie (le journal "Evenimentul Zilei" du 4. 02. 2004) et selon d’autre sources, elle se trouve à Athènes.

Pour glorifier la mémoire du saint, tellement aimé par les croyants de rite chrétien, catholiques et orthodoxes confondus, à partir du IV-ème siècle, on a bâti des églises et des monastères à travers les pays de l’orient et de l’occident (Libye, Palestine, Israël, Allemagne, France, Belgique, Roumanie et dans tous les pays de l’est, Italie, Grèce, Canada et… la liste est longue). St Georges est un saint guerrier, mais en même temps, il est un saint pacificateur, conciliateur, une fois que le dragon fut tué. Il est le saint patron de l’Armée Roumaine, de l’Europe, de l’Angleterre,  de la Georgie et du Moscou.

 

Les enjeux historiques et culturels qui définissent le style architectural de la Collégiale

 

En s’inscrivant dans ces multiples formes d’expression de la « renaissance ottonienne », cette église reste un témoin éloquent (eh oui, les pierres parlent) de l’évolution de l’art architectural pendant la période post carolingienne.

Un regard furtif sur la période carolingienne, celle qui créa les prémisses de cette renaissance ottonienne, nous dévoile, au premier plan, une chrétienté occidentale en marche sur le chemin des grandes réformes, en commençant par l’enseignement scolaire, à travers la multiplication des édifices scolaires et des formes et de la qualité du processus d’enseignement, avec son illustre représentant, l’abbé Abbon de Fleury. Celui-ci laissa une impressionnante œuvre pédagogique, couvrant les domaines des deux pouvoirs : celui du langage et celui des nombres, où la musique occupait une place privilégiée. 

L’Académie Palatine de Charlemagne fut un premier pas (Charles le Chauve, son successeur, fera les pas suivants) vers une théologie plus émancipée, qui essaie de réconcilier la doctrine philosophique avec celle religieuse. Cette Académie, considérée comme étant la mère de toutes les académies occidentales, comptait 9 membres (les comptes palatins), en souvenirs des 9 filles de Zeus, les Muses. Dans ces écoles revitalisées, on laisse germer les semences des arts et des sciences, gardées intactes et éternelles, par le soin maternel des Muses.

Calliope enseigne aux enfants l’art de l’éloquence, Clio leur parle d’histoire, Erato leur dévoile l’art lyrique et choral, Euterpe les attire vers les mystères profonds de la musique au sens large, Melpomène les prend par la main et les conduit au théâtre de la tragédie musicale, Polymnie les apprend les hymnes, Terpsichore leur montre l’ondulation du corps en pas de danse, Thalie les invite au théâtre dramatique, Uranie leur montre les étoiles, en stimulant leur goût pour la science de l’astronomie. On assiste ainsi à la mise à l’œuvre, en synergie, des deux pouvoirs, hérités de la période antique grecque, - le pouvoir du langage, par le triumvirat de la grammaire, de la dialectique et de la rhétorique, et le pouvoir des nombres qui se manifeste dans les sciences mathématiques (arithmétique et géométrie), musique et astronomie.

La période suivante est marquée par les bienfaits de la renaissance politique, culturelle et religieuse, sous la dynastie des Ottoniens, dont le représentant principal Otton I, fut couronné à Rome, comme Imperator Augustus (en l’an 962) du « Saint Empire Romano Germanique ». On voit s’intensifier les échanges culturels entre nations, spécialement entre celles situées en dehors de l’Empire : les nations gréco - byzantines, arabes et judaïques.

Dans cette émulation du renouvellement culturel, l’architecture occupe une place favorite, en commençant par la réorganisation des églises déjà existantes dans les pays de l’Empire et par la construction de nouveaux lieux de culte. La Collégiale d’Amay en est un exemple.

Les données publiées par le Cercle Archéologique Hesbaye Condroz montrent que ce lieu de culte fut bâti sur les ruines d’une ancienne église du Moyen Age (bâti par Sainte Chrodoare en 624), qui, à son tour, fut construite sur les ruines d’un lieu de culte romain (païen). Sa construction fut achevée au XVIII-ème siècle, à l’initiative de l’abbé Lambert - Walther Van den Steen.

Parmi les pièces de valeurs qui constituent le trésor de la cathédrale, comptent les statuettes datant du XVII et XVIII-ème siècles, les reliquaires de St Georges et Sainte Ode (ou Chrodoare), quelques bas-reliefs représentant des scènes de la vie des saints cités, ainsi qu’un pèlerin portant les enseignes de Saint Jacques de Compostelle : trois coquilles (les premières signalées en Belgique). Il faut aussi remarquer la présence des 4 toiles qui dominent le cœur de la Collégiale (du XVIII-ème, Englebert Fisen) : il s’agit de « La fuite en Egypte », « Christ et la Samaritaine »,  « Le Baptême du Christ » et « La Transfiguration ».

 

*

Comme vous l’avez vu, - si vous avez eu la patience de parcourir ce résumé des données historiques, - le lieu choisi pour notre concert de printemps est chargé d’histoire et de significations, ce qui est en parfait accord avec l’effort des générations antérieures d’élargir l’espace de collaboration et d’échanges culturels entre toutes les nations terrestres. Aujourd’hui, peut-être plus que jamais, on a besoin d’une renaissance européenne. Le concert de ce soir est un petit mais valeureux échantillon de ce vaste processus de renaissance culturelle mondiale.

De toutes les 4 saisons de l’année, Goethe n’aimait que le printemps. Il le considérait la seule authentique saison régénératrice de la nature, toutes les autres n’étant que ses dérivés. Si Goethe, - le poète éternellement jeune, toujours amoureux, - avait assisté au concert de ce soir, il aurait écrit, comme à chaque début de printemps : « Les arbres portent des bourgeons et tout le monde espère».

 

 

 

Antonia Iliescu                                                                                                                                                                                   24 février 2009

_____________________________________

Sources consultées :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_ottonienne
http://www.tourisme-hesbaye-meuse.be/fr/ligne-du-temps/moyen-age/christianisation-sainte-chrodoara.html

(http://www.amay.be/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=81

http://www.encyclopedie-universelle.com/sainte%20Ode-Chrodoara.html

http://missel.free.fr/Sanctoral/04/23.php

http://www.sibianulonline.ro/ultima-ora/capul-sfantului-gheorghe-la-catedrala-3385847