Limba omeneascã

Traduire en français

Desi oamenii sunt construiti (anatomic vorbind si excluzând cazurile patologice) toti dupã acelasi tipar, posedând organe similare destinate emisiei si receptiei de informatii verbale, ei nu vorbesc toti o singurã limbã. Pânã aici, nimic nou. Iatã ceea ce este mai putin cunoscut : existã pe lume o multime graiuri sau de limbi, în jur de 6000, grupate în 400 de familii. Se presupune cã acestea au la origine o proto-limbã maternã, care ar fi apãrut cu aproximativ  50 000 de ani în urmã (Ruhlen, "The origin of Language. Tracing the evolution of the mothertongue", 1994). Indiferent însã de originea lor, comunã sau nu, toate aceste limbi alcãtuiesc ceea ce am putea numi limba omeneascã, ele facilitând comunicarea între oamenii apartinând diferitelor comunitãti. Dar oare aceste graiuri rãspund cu adevãrat dezideratei lor de început, aceea de întelegere între oameni?

Ducându-ne cu gândul spre acele vremuri când cuvântul a coborât din întunericul cosmic, poposind pe Terra, unde a fost zidit de-a lungul mileniilor în piatrã, papirus, argilã, hârtie si material informatic, apoi strãpungând cu mintea straturi de istorie mustind de mistere, nu putem sã nu ne punem întrebãri. Existã cu adevãrat un creator, sau viata apare spontan, odatã cu prima bacterie iesitã din “supa organicã primordialã”, dupã teoria lui Oparin ? (In parantezã fie spus, desi supa organicã a fost reprodusã în laborator de cãtre Stanley Miller, nici o bacterie vie nu a iesit din ea, ci doar materie organicã neînsufletitã de tipul aminoacizilor, (...). Si dacã este asa cum spunea Oparin, sau cum afirma Svante Arrhenius în teoria panspermiei, cum cã viata ar fi venit sub formã de spori din cosmos, cum s-a ajuns de la simpla celulã, la materia inteligentã, capabilã de comunicare verbalã ? Care au fost aventurile materiei oarbe în drumul ei cãtre luminã, cea venitã din interior?
            Iatã, mã încumet sã fac aici o incursiune (fãrã pretentii de tratare exhaustivã) în teoriile care sunt astãzi vehiculate în diferite articole stiintifice si filme documentare referitoare la evolutie.

In prezent se confruntã trei mari teorii : evolutionismul bazat pe selectia speciilor sau darwinismul, care este predat astãzi în scoli si care apartine doctrinei materialiste; creationismul, care este fondat pe sursele biblice si care sustine cã Universul a fost creat în 6 zile si în sfârsit, neo-creationismul (sau “Intelligent Design”), care este un curent nou, foarte rãspândit în Stetele Unite, dar si în Franta, sub influenta lui Teilhard de Chardin, omul de stiintã universal, cu o largã deschidere spre spiritualitate. Acest din urmã curent grupeazã cercetãtori apartinând celor mai diferite domenii de studiu, printre care paleoantropologia, genetica, medicina, lingvistica, matematica, astrofizica, economia.

Unii dintre acesti cercetãtori neagã apartenenta lor la acest curent sau la un altul de tip creationist, încercând sã scape din hãituiala unor polemici lansate si sustinute de partizanii darwinismului. Dar rezultatele acestor - fãrã voia lor -“neo-creationisti”, converg cãtre o aceeasi concluzie: materia vie este fabricatã conform unui program evolutiv inteligent, iar evolutia este orientatã spre “punctul omega”, care s-ar putea  identifica cu Creatorul .

Un reputat matematician francez, Jean-Louis Krivine, continuând seria de cercetãri initiate încã din 1931de matematicianul austriac Kurt Gödel, sustine cã programul dupã care este alcãtuitã si dupã care evolueazã materia vie este scris într-un limbaj logic, numit « lambda-calcul », foarte asemãnãtor cu limbajul de bazã utilizat în programarea unui calculator (Science & Vie , N° 1013, 2002). Acesta ar fi limbajul universal sau « primul strat » de limbaj, peste care se suprapun alte straturi, din ce în ce mai elaborate cum ar fi subconstientul, limbajul natural, gândirea, constiinta. In acest sens, propriile noastre gânduri nu ar fi decât aducerea la suprafatã  a unor « bucãti » din programul initial. Dacã   J-L. Krivine ar fi fost contemporan cu Blaga, ar fi numit poate aceste “bucãti de program” diferentiale divine, iar programului de bazã i-ar fi zis poate Marele Program, scotându-L oarecum pe creator din Marele Anonimat.

Cercetãri de datã recentã din domeniul supranumit “neo-creationism”, au dezvãluit un fapt de o importantã capitalã: evolutia are un sens si acest sens este de la inteligenta materiei inconstiente la constientizarea acestei inteligente.

Intr-adevãr, omul încarneazã toate stadiile de evolutie ale materiei inteligente, începând cu organismele monocelulare cele mai simple, cele procariote (lipsite de nucleu), cum este si cazul globulelor rosii, si terminând cu organul cel mai complex al omului: creierul. Tot ce este viu pe planeta noastrã parcã ar fi fost conceput cu creionul în mânã si dupã o logicã perfectã. Toatã materia organicã este constituitã din aceleasi substante de bazã (...), care se leagã între ele într-o anumitã ordine specificã fiecãrui individ în parte, ordinea fiind dictatã de ADN-ul propriu, înscris în fiecare celulã; el este cel care detine codul. Acest cod este  universal (contine combinatii de trei baze azotate, din cele patru posibile, notate prescurtat prin literele: A, C, G, T), dar este totodatã si specific (ordinea de legare a acestor baze, precum si gradul lor de repetabilitate de-a lungul lantului ADN-ului, sunt diferite de la o fiintã la alta). ADN-ul ar fi asadar o carte din Marea Bibliotecã, o carte cu care ne nastem si din care ne inspirãm de-a lungul vietii, pentru a putea creste si trãi. Cartea noastrã are un sens fiindcã cineva a scris-o cu sens.

            In sprijinul acestei cresteri cu sens a omului, cercetãtorii au un cuvânt important de spus. Anne Dambricourt-Malassé - o reputatã cercetãtoare din domeniul paleoantropologiei, autoare a numeroase articole si care este astãzi în bãtaia pustii darwinistilor - vine cu date concrete: evolutia osului sfenoid de-a lungul istoriei liniei evolutive a omului, de la australopitec la homo sapiens. Acest os bizar, în formã de fluture, situat la baza craniului, a suferit de-a lungul ultimelor 60 de milioane de ani, 5 modificãri de formã si de pozitie  în raport cu coloana vertebralã (corespunzând celor 5 mari etape evolutive ale fiintelor vii, pânã la stadiul de om), el fiind direct implicat în “umanizarea” omului (verticalitate, modificãri ale craniului, antrenând îngustarea fetei, micsorarea maxilarului si dezvoltarea creierului, urmatã de aparitia constiintei). Osul sfenoid s-a ridicat de la orizontalã spre o pozitie oblicã (astãzi), el fiind încã în evolutie, dar “mereu în acelasi sens” – spune cercetãtoarea -  fapt care contrazice teoria hazardului, inclusã în explicarea procesului de evolutie prin selectie naturalã (darwinismul). Aceste modificãri sunt de ordin genetic, ele fiind înscrise în programul evolutiv al embrionului uman.
            Iatã însã cã aceastã nouã conceptie despre evolutie este combãtutã de conservatorii darwinisti, printr-o serie de acuze cu sau fãrã argumente. I se reproseazã d-nei Dambricourt (care dupã afirmatiile ei nu este deloc religioasã) de a fi pus sub semnul întrebãrii punctul de sprijin al teoriei lui Charles Darwin si anume adaptarea la mediul înconjurãtor ca factor decisiv al evolutiei omului. I se mai reproseazã (jurnalul “Le Monde” din 29.10.2005) asocierea la diferite curente religioase introduse în stiintã de cãtre abatele Breuil si Teilhard de Chardin si “sustinute de peste ocean cu mijloace financiare importante”. Teoria pe care o expune cercetãtoarea este atacatã si de cãtre jurnalisti, cu o serie de argumente însirate sub diferite titluri de felul “un singur os nu poate fi esential” sau “a crede cã omul continuã sã evolueze este o iluzie” sau “stabilirea unei legi matematice a evolutiei nu se sprijinã pe nimic serios” sau “nu existã nici o dovadã a unei legi ascunse în genele nostre” (Science & Vie, décembre N° 1059, 2005). Aceste argumente-glont cad de la sine, la o citire mai atentã (si mai avizatã) a altor articole stiintifice publicate de-a lungul ultimilor 4 ani, în colectia aceleiasi reviste.
            Dar lãsând stiinta la o parte si contemplând acel os, atât de controversat, cu ochi intuitivi si bine spãlati de prejudecãti de ordin stiintific ori religios, nu putem sã nu ne emotionãm în fata formei lui bizare. Acest fluture osificat, asezat la baza craniului, are o “formã”... lipsitã de formã! Este o piesã lucratã cu o rarã mãiestrie. Este o veritabilã bijuterie dantelatã sau val de mare minuscul în miscare, a cãrui spumã fixatã în reteaua de calciu a tesutului osos, ar vrea parcã sã ne sugereze cele 26 de dimensiuni ale universului. Sfenoidul adãposteste în cavitatea sa (“saua turceascã”) o glandã ( glanda hipofizã), cu o importantã capitalã în asigurarea echilibrului energetic al corpului, prin cei 8 hormoni secretati de ea, direct implicati în procesul cresterii si al maturizãrii sexuale a individului. Sfenoidul ar putea fi asimilat unei antene interne, care se orienteazã prin modificãri genetice, în vederea unei mai bune captãri a “planului inteligent”.

            Iatã însã cã la aceeasi concluzie - a “planului inteligent”- ajung, pe cu totul alte cãi, cercetãtori de prestigiu din alte domenii. Belgianul Christian de Duve (detinãtorul premiului Nobel pentru medicinã, 1974) sustine cã materia este « obligatã » sã meargã spre complexitate, « pentru cã nu are altã cale de ales», iar aceast proces evolutiv este dirijat întru perfectionarea creierului uman, în scopul aparitiei inteligentei si constiintei, ca apogeu al evolutiei. Jean Chaline (paleontolog francez) recunoaste cã legea evolutiei este înscrisã în interiorul fiecãrei celule, si anume, în ADN. O echipã interdisciplinarã, formatã din Jean Chaline, astrofizicianul Laurent Nottale si economistul Pierre Grou, a stabilit chiar o lege matematicã capabilã de a prevedea mutatiile genetice legate de marile salturi evolutive (Science & Vie N° 1059, 2005) .
            Plecându-ne atentia spre acest program de sintezã si evolutie a meteriei vii, - scris însã cu cernealã simpaticã, care, dupã cum bine se stie, are nevoie de luminã(!) pentru a ne dezvãlui adevãrurile pe care le ascunde -
ne putem da seama de unitatea vietii pe pãmânt, de originea noastrã comunã, dar si de enorma ei diversitate. Cum?! Am spus “origine comunã” si “diversitate”?! Dar darwinistii sustin acelasi lucru: noi am apãrut în urma unui lung proces evolutiv din primate, care la rândul lor au apãrut dintr-o altã linie evolutivã, având la bazã salamandra!! Cele douã curente atât de opuse în aparentã, darwinismul si neo-creationismul, ar putea fi deci  complementare... Concilierea lor s-ar putea face plecând de la urmãtoarele constatãri : « Intelligent Design » are în vedere scopul creatiei si finalismul global al evolutiei, pe când darwinismul furnizeazã doar etapele realizãrii acestui proces evolutiv, pe portiuni mici.
            Forma lui de fluture, aleasã parcã simbolic pentru osul sfenoid, ne aminteste cã pânã sã ajungã la zbor, fluturele a fost mai întâi o larvã. Faptul cã el este ascuns în craniu, la baza creierului, ar fi semnul cã zborul începe de acolo.
            Teilhard de Chardin, acest reconciliator vizionar dintre stiintã si religie spunea: "For the observers of the Future, the greatest event will be the sudden appearance of a collective humane conscience and a human work to make." (« Pentru observatorii Viitorului, cel mai mare eveniment va fi aparitia bruscã a unei constiinte umane colective si a lucrului omenesc care trebuie fãcut »).

            Cele aproximativ 6000 de graiuri pãmântene, sau limba omeneascã iesitã poate din primul Cuvânt, vor fi ele oare capabile sã lucreze la împlinirea profetiei lui Teilhard?

                                                                                                                                                                                        1 decembrie 2005

Antonia Iliescu

 


 

 

La langue humaine

Malgré leur construction (anatomiquement parlant et en excluant les cas pathologiques) selon le même modèle, avec des organes similaires destinés à l’émission et à la réception des informations verbales, les humains ne parlent pas tous la même langue. Jusqu’ici, rien de nouveau. Moins connu peut-être c’est le fait qu’il existe sur la Terre une multitude de langues et jargons, environ 6000, groupées en 400 familles. On suppose que toutes ces langues auraient à l’origine une protolangue maternelle, qui serait apparue 50 000 auparavant (Ruhlen, “The origin of Language. Tracing the evolution of the mothertongue”, 1994). Mais peu importe leur origine, commune ou non, toutes ces langues créent un ensemble : la langue humaine qui facilite la communication entre les hommes appartenant à des différentes communautés. Mais toutes ces expressions verbales, répondent-elles toujours à leur desideratum de départ, celle de l’entente entre les hommes ?

Laissant la pansée voyager en toute liberté vers ces temps où la parole avait descendu des ténèbres cosmiques, on voit la parole se poser sur Terre, où elle fut encastrée au fil des millénaires, dans la pierre, le papyrus, l’argile, le papier et le matériel informatique. Perçant ensuite les couches de l’histoire saignant de mystères, avec notre esprit, certaines questions surgissent. Existe-t-il vraiment un créateur, ou la vie apparaît-elle spontanément avec la première bactérie issue de « la soupe organique primordiale », selon la théorie de Oparin ? (Entre parenthèses soit dit, quoi que la soupe organique ait été reproduite en laboratoire par Stanley Miller, aucune bactérie n’y sortit , mais uniquement de la matière organique inanimée, comme les acides aminés, …) ? Et si l’on suppose que Oparin disait vrai, ou que la vie était venue du cosmos sous forme de spores, selon la théorie de la panspermie de Svante Arrhenius, comment est-on  arrivé de la simple cellule à la matière intelligente, capable de communiquer verbalement ? Quelles furent les aventures de la matière aveugle dans son chemin vers la lumière, celle venant de l’intérieur ?

Me voilà oser  faire une petite incursion (sans prétention de traitement exhaustif) dans les théories qui sont aujourd’hui véhiculées dans différents articles scientifiques et films documentaires relatifs à l’évolution.

Ce sont trois grandes théories qui se confrontent aujourd’hui : l’évolutionnisme basé sur la sélection naturelle des espèces ou le darwinisme, qui est enseigné dans les écoles et qui appartient à la doctrine matérialiste ; le créationnisme, qui est fondé sur les sources bibliques et qui soutient que l’Univers fut créé en 6 jours et en fin, le néo-créationnisme (ou « Intelligent Design ») qui est un courant nouveau, très répandu aux Etats Unis, mais aussi en France, sous l’influence de Teilhard de Chardin, l’homme de science universel, ayant une grande ouverture vers la spiritualité. Ce dernier courant groupe des chercheurs appartenant à des domaines d’étude diversifiés, parmi lesquels la paléoanthropologie, la génétique, la médecine, la linguistique, les mathématiques, l’astrophysique, l’économie.

Certains parmi ces chercheurs nient l’appartenance à ce courant ou à un autre de type créationniste, essayant d’échapper à l’harcèlement de polémiques lancées et soutenues par les partisans darwinistes. Mais les résultats de ces "néo-créationnistes" - malgré eux, convergent vers une même conclusion : la matière vivante est fabriquée conformément à un plan évolutif intelligent et l’évolution est orientée vers un « point oméga », qui pourrait s’identifier au Créateur.

Un réputé mathématicien français, Jean-Louis Krivine, continuant la série de recherches initiées en 1931 par son homologue autrichien, Kurt Gödel, soutient que le programme de construction et d’évolution de la matière vivante est écrit dans un langage logique, nommé « lambda calcul », très ressemblant au programme informatique utilisé dans la programmation des ordinateurs (Science & Vie , N° 1013, 2002). Ce serait le langage universel ou « la première couche » de langage, sur laquelle se superposent d’autres couches, de plus en plus élaborées, comme par exemple, le sous conscient, le langage naturel, la pensée, la conscience. Dans ce sens, nos propres pensées ne seraient que la montée à la surface des  « morceaux » du programme d’origine. Si J-L. Krivine avait été contemporain avec Blaga, il aurait peut-être nommé ces « morceaux » différentielles divines et le programme de base, Le Grand Programme, en faisant sortir de cette manière le Créateur du Grand Anonymat.

Des recherches de date récente, dans le domaine surnommé « néo-créationnisme », ont dévoilé un fait d’une importance capitale : l’évolution a un sens et ce sens va de l’intelligence de la matière inconsciente à la conscientisation de cette intelligence.

En effet, l’homme incarne toutes les stades de l’évolution de la matière intelligente, en commençant avec les organismes monocellulaires les plus simples, celles dites procaryotes (dépourvus de noyau), comme c’est aussi le cas des globules rouges, et terminant avec l’organe le plus complexe de l’homme : le cerveau. Tout ce qui est vivant sur notre planète semble être conçu le crayon à la main et selon une logique parfaite. Toute la matière organique est constituée des mêmes substances de base (…), qui se lient l’une à l’autre dans un ordre spécifique à chaque individu, l’ordre étant dicté par son propre ADN, inscrit dans chaque cellule ; c’est lui « la tête » qui détient le code. Ce code est universel (il contient des combinaisons de trois bases azotées, des quatre possibles, notées par les abréviations : A, C, G, T), mais il est aussi spécifique (l’ordre de liaison de ces bases, ainsi que leur degré de répétitivité tout au long de la chaîne d’ADN, sont différents d’un être à l’autre). L’ADN serait ainsi un livre de la Grande Bibliothèque, un livre avec lequel nous sommes nés et qui nous inspire au fil des jours de notre vie, pour pouvoir grandir et vivre. Notre livre a un sens parce que quelqu’un l’a écrit avec du sens.

A l’appui de cette croissance qui a un sens, les chercheurs ont un mot important à dire. Anne Dambricourt-Malassé – une réputée chercheuse dans le domaine de la paléoanthropologie, qui a publié de nombreux articles et qui est aujourd’hui dans le collimateur des darwinistes – vient avec des données concrètes : l’évolution de l’os sphénoïde au fil de l’histoire évolutive de l’homme, à partir de l’australopithèque jusqu’à homo sapiens. Cet os bizarre, en forme de papillon, situé à la base du crâne, a souffert les 60 derniers millions d’années, 5 modifications de forme et de position par rapport à la colonne vertébrale (correspondant aux  5 grandes étapes évolutives des êtres vivants, jusqu’au dernier chaînon, l’homme) ; il est directement impliqué dans « l’humanisation » de l’homme (verticalité, modifications du crâne, entraînant le rétrécissement du visage et des mâchoires, ainsi que le développement du cerveau suivie par l’apparition de la conscience).

L’os sphénoïde s’est levé de l’horizontale vers une position oblique (aujourd’hui), étant encore en évolution, mais « toujours dans le même sens » - dit la chercheuse – fait qui contredit la théorie de l’hasard, incluse dans l’explication du processus de l’évolution par sélection naturelle (le darwinisme). Ces modifications sont d’ordre génétique, elles étant inscrites dans le programme évolutif de l’embryon humain.

Mais cette nouvelle conception de l’évolution est combattue par les partisans du darwinisme, par une série d’accuses, avec ou sans arguments. On reproche à Madame Dambricourt (dont les travaux, selon ses propres affirmations, n’ont rien à voir avec la religion) d’avoir remis en question le point principal de la théorie de Charles Darwin, notamment l’adaptation à l’environnement comme facteur décisif de l’évolution de l’homme. On lui reproche encore (dans le journal « Le Monde » du 29. 10. 2005) l’association au courant religieux introduit dans le domaine de la science par l’abbé Breuil et Teilhard de Chardin et le fait d’être «soutenu par des organisations efficaces dont les importants moyens financiers viennent parfois d'outre-atlantique."  La théorie que la chercheuse expose est aussi attaquée par certains journalistes qui étalent une série d’arguments détaillés sous différents titres du type « un seul os ne peut pas être essentiel » ou « croire que l’homme continue d’évoluer est une illusion » ou « écrire une loi mathématique de l’évolution ne repose sur rien de sérieux » ou « il n’existe aucune preuve d’une loi cachée dans nos gènes » (Science & Vie, décembre N° 1059, 2005). Ces arguments-révolver tombent à une (re)lecture plus attentive (et plus avisée) de certains articles scientifiques publiés au fil des 4 dernières années, voir la collection de la même revue.

            Laissant la science à part et contemplant cet os tellement controversé, avec des yeux intuitifs et bien lavés des préjugés d’ordre scientifique ou religieux, il est impossible ne pas s’émouvoir devant sa forme bizarre. Ce papillon ossifié, assis à la base du crâne, a une « forme »… dépourvue de forme ! C’est une pièce œuvrée d’un grand raffinement, un véritable bijou dentelé ; une vague de mer minuscule, en mouvement, dont l’écume fixée dans le réseau de calcium du tissu osseux, semble vouloir nous suggérer les 26 dimensions de l’univers. Le sphénoïde cache dans sa cavité – « la selle turcique » - une glande (l’hypophyse), ayant une importance capitale dans le maintien de l’équilibre énergétique du corps, grâce à 8 hormones qu’elle secrète, et qui sont directement impliquées dans le processus de la croissance et de la maturation sexuelle de l’individu. On pourrait assimiler le sphénoïde à une antenne interne, qui s’oriente grâce aux modifications génétiques, pour mieux capter « le plan intelligent ».

 Mais voilà, à la même conclusion – du « plan intelligent » - arrivent, par d’autres chemins, des chercheurs de prestige appartenant à d’autres domaines. Le belge Christian de Duve (le prix Nobel de la médecine, 1974) dit que la matière « est obligée » d’aller vers la complexité, « parce qu’elle n’a pas d’autres choix » et que ce processus évolutif est dirigé vers le perfectionnement du cerveau humain, ayant comme but ultime de l’évolution, l’apparition de l’intelligence et de la conscience. Jean Chaline (paléontologue français) reconnaît que la loi de l’évolution est inscrite à l’intérieur de chaque cellule, dans l’ADN. Une équipe interdisciplinaire, formée de Jean Chaline, l’astrophysicien Laurent Nottale et l’économiste Pierre Grou, a établit une loi mathématique capable de prévoir les mutations génétiques liées aux grands sauts évolutifs (Science & Vie N° 1059, 2005) .

En penchant notre attention vers ce programme de synthèse et d’évolution de la matière vivante – écrit à l’encre sympathique qui, comme on le sait bien, a besoin de lumière (!) pour dévoiler les vérités qu’elle cache – nous pouvons nous rendre compte de l’unité de la vie terrestre, de notre origine commune, mais aussi de son énorme  diversité. Comment ?! J’ai dit « origine commune » et « diversité » ?! Mais les darwinistes soutiennent la même chose : nous tous sommes apparus au bout d’un long processus évolutif des primates, qui à leur tour sont apparus d’une autre lignée, ayant pour base la salamandre !! Les deux courants, tellement opposés en apparence, le darwinisme et le néo-créationnisme, pourraient être donc complémentaires… Leur conciliation pourrait commencer à partir des deux constats suivants : « Intelligent Design » envisage le but de la création et le finalisme global de l’évolution, tandis que le darwinisme fournit uniquement les étapes impliquées dans la réalisation de ce processus évolutif, par des petites périodes.

La forme de papillon du sphénoïde, choisie semble-t-il expressément pour nous rappeler qu’avant de pouvoir voler, le papillon fut d’abord une larve. Le fait d’être caché dans le crâne, à la base du cerveau, serait le signe que le vol commence à partir de là.

Teilhard de Chardin, ce réconciliateur visionnaire entre la science et la religion, disait: "For the observers of the Future, the greatest event will be the sudden appearance of a collective humane conscience and a human work to make."(„Pour les observateurs du Futur, le plus grand évènement sera l’apparition soudaine d’une conscience humaine collective et du travail humain à faire).

                                     

Les environ 6000 langues terrestres, ou la langue humaine sortie peut-être du premier Verbe, seront-elles capables de travailler à l’accomplissement de la prophétie de Teilhard?
           
                                                                                                                                                                            1 er décembre 2005

Antonia Iliescu