(continuare proză) 
(fragmente din volumul "Curcubeul cu oameni" de Antonia Iliescu, Editura Libra Vox, Bucuresti 2002)

Sala de proiectii
Aur inutil
Musca cercetasă
Femeia cu beculete

Nae se descurcă


Sala de proiecţii

             De când părăsise şcoala, de la acel ultim Gaudeamus igitur, se scurseseră 30 de ani. Dora  s-a întors în toamna aceasta în ţară. Mama o aştepta cu crema de zahar ars încă aburind în cuptor. A venit singură, ca să mai trăiască şi pentru sufletul ei. A făcut tot ce a vrut el. Nimic nu i-a refuzat.
            De la un timp începuse să scrie în ea, aşa cum făcuse în ziua în care terminase şcoala şi mâzgălea undeva în memorie, ca şi cum te-ai apuca să scrii cu luminile ochilor minţii pe o bucată de nor alb ca hârtia. Nota la repezeală tot ce-i venea în gând, fără ca să mai poată reciti vreodată ce a scris, fiindcă norii desenau mereu altceva şi deformau literele şi cuvintele iar frazele le răstălmăceau, de îndată ce ei se transformau în ploi. Ploile curgeau înapoi în pământ, înapoi în noroi... Totul s-a pierdut. Ceea ce a scris cu adevărat rămâne de fapt nescris. Nu făcea decât să reconstituie un fel de formă lipsită de conţinut, ca un lut care dezvăluie conturul pasului, abia după ce omul şi-a retras piciorul din el. Ce a scris demult pe nori se poate citi acum doar în noroi. Norii şi stelele în care îşi mai caută încâ propriul contur, o mai ispitesc şi astăzi cu albul lor de hârtie curată, gata în orice clipă să se dăruie gândului ei pângăritor. Dar de-atâta scris prin cer a uitat să trăiască pe pământ, nemaiştiind cine este. „De fapt cine sunt eu? Ce sunt eu?” se întreba de la un timp. Işi răspundea:             
            „Deocamdată sunt un alien cu corpul legat de un pământ străin, brăzdat de bariere de ne-nţeles,  dar cu gândurile libere, în cerul tuturor. Acolo mă simt cu adevărat acasă, cerul are aceeaşi formă şi aceeaşi culoare ca cel de acasă. Iar oameni care să-ţi amintească că eşti străin, nu sunt în cer.
            Ce sunt eu ca alien? Sunt un om care se caută în prezent şi se regăseşte cu adevărat doar în trecut. Sunt o clepsidră vie. Sunt un nou-născut cu tâmplele albe. Sunt singurul om care poate afirma că s-a născut de două ori. Dar o dublă naştere implică inevitabil două morţi. Doar pomul cu roade mai are acest privilegiu: fructul începe să se nască odată cu floarea, apoi se coace şi în cele din urmă putrezeşte pentru a face loc sâmburelui, seminţei. Din floare în fruct şi din fruct în sămânţă, pomul trece prin două morţi cu rezultat sublim. Nu este şi cazul omului.
            Orice plecare definitivă este o moarte subită, - prima moarte, - iar implantul pe un pământ străin este o naştere dificilă – a doua naştere - în care mama şi pruncul se confundă. Acest efort de a te naşte pe tine însuţi, de a te recompune într-o altă dimensiune, încercând din mers să retuşezi în grabă acel ceva din propria ta presonalitate care te nemulţumise în viaţa pe care o lăsaseşi în urmă, deci acel imens efort este o adevărată povară atunci când nu eşti singur. Ai vrea să te schimbi, dar nu o poţi face total, fiind legat pe trei sferturi de alţi oameni, prin destin. Ei te vor ca mai înainte, iar tu nu te mai suporţi în acel înveliş. Conflictul apare în tine dintr-o dublă vină: a lor, care te vor aşa cum erai, - sută la sută carne, sută la sută datorie – şi a ta, care ştii că mai eşti tributar cuiva, unei părţi din tine pe care ai tot sufocat-o până aproape să o ucizi.  Crezusem că odată cu plecarea miracolul se va produce de la sine. Eroare. Nu luasem în calcul factorul „multiplicator”, care îţi împarte fiinţa cu trei. Nu te poţi schimba cu adevărat decât atunci când eşti singur, nelegat de nimic şi cu toate datoriile îcheiate.
            Eşti uneori forţat de propria ta voce interioară să o iei de la capăt, să-ţi ştergi toată viaţa dinainte cu buretele, ca pe o mare greşală. Să vrei să mai faci o încercare pe această lume. Un lucru însă îţi scapă în toată această mare aventură: tu nu mai eşti acelaşi trup, deşi găzduieşti mereu acelaşi suflet. Athanorul tău e învechit, cârpit. Şi e atât de gol... Aproape că cerşeşte, neruşinându-se de nimeni. Să-ţi fie ruşine că te simţi singur?.... "
         

      
     Cu un nor pe genunchi, pe care tocmei îl umpluse cu gânduri, stâtea în curtea mică, fără gard, din faţa casei, profitând de cearşafurile întinse la uscat, care o fereau de ochii străzii. Era o zi caldă, cu mult soare şi dacă nu şi-ar fi amintit câtă suferinţă există pe lume fără ca soarele să se stingă în semn de protest, ar fi putut spune că era fericită.
          De la o vreme încoace încerca chiar să creadă că era fericită, din cauza unui om. Nu ştia cine este, nici cum îl cheamă. Era bine aşa. Se întâlneau cam de 2 ori pe săptămână, când drumurile li se încrucişau timp de 2 – 3 secunde, atâta doar cât să treacă unul pe lângă altul. La început treceau indiferenţi. Dora nu-şi putea aminti momentul în care au devenit conştienţi unul de prezenţa celuilalt. Nici frântura de eternitate în care şi-a dat seama cât aştepta acea clipă de întâlnire, n-o mai ştia. Ştia doar că îi părea rău lunea, miercurea, sâmbata şi duminica, că nu îl putea vedea. Mai ştia că inima îi bătea puternic în drum spre Namur, la gândul că peste numai 10 minute îi va ieşi în cale, poate. Ii era teamă să nu meargă prea repede, sau prea încet, nu care cumva să strice perfecta sincronizare a paşilor lor. Incă un pas, doi şi ajunge în dreptul stopului, locul din care privirea se poate lărgi în voie, peste trecători. I-a devenit atât de familiar, îi e atât de aproape de suflet, că îl recunoaşte de la sute de metri. Aveau acelaşi fel de a merge - mers grăbit, drept, fără ezitări, cu capul sus, veşnic preocupaţi de un gând; aveau aceeaşi teamă în ochi şi aceeaşi singurătate.
            Era tot mai convinsă că el este străinul căruia îi scria în copilărie. Punea la cutie în fiecare săptămână o scrisoare în plic adresată unui destinatar imaginar, care se numea omul curcubeu. Ii vorbea despre tot ce o frământa pe ea atunci, dezvăluindu-i cele mai năstruşnice gânduri. Punea şi o adresă oarecare dintr-o ţară care se schimba mereu, până a epuizat globul pâmântesc. Dar el nu i-a răspuns niciodată la scrisori. Aşa că Dora s-a decis să scrie unui nor, şi în cele din urmă a trimis mesaje telepatice chiar către stele. Nu mai credea că acea fiinţă pe care o căuta ea putea exista pe pământ. „Dar acum, în sfârşit...” Reluă scrisul trăgând în poală un nimbus care tocmai zbura deasupra casei:

            „După ce trecea pe lângă mine, „Bonjour....” , „Bonjour...” -  lâsa în urma lui o senzaţie de lumină caldă, un con însorit în care e veşnic primăvară, care îmi ţine sufletul treaz în plină beţie de zâmbet şi cer senin. Şi mă descopăr râzând singură, scăldată în imaginea lui de om cuminte, cu ochelari şi sevietă, care merge la serviciu la ora 8 si 20, în fiecare dimineaţă. Nimic mai banal decât această imagine, aparent nesărată, a unui om care se grăbeşte la slujbă. Ce forţe, ce interferenţe de câmpuri şi de vibraţii se fac responsabile de aceaste iubiri care dau uneori navală în mine ca mugurii în arbori, primăvara?  Nevoia mea de afecţiune care nu vrea să-i dau nici nume nici certitudini, de teama cruntelor dezamăgiri... Nu am nici un prieten în această ţară străină, care va continua să-mi rămână străină atâta timp cât nu voi avea nici un prieten.
       
   Acest infinit pe care noi îl putem cunoaşte doar partial, are el oare vreo legătură cu marele infinit? Cu acel spaţiu, sau timp sau cu acel mare nedefinit pe care nici măcar nu-l putem bănui? Cu atotcuprinzatorul zero, care nu e gol, ci e viaţă stând să-şi spargă coaja?... Ceea ce noi, pământenii, avem la dispoziţie este de fapt o sumă de infinituri, mai mari sau mai mici (cel al sunetelor, al cifrelor, al spaţiului şi al timpului, al materiei).  Există oare un punct în eternitate în care infinitul nostru se va atinge cu marele infinit? Am un prieten posibil şi-mi este prieten fiindcă nu-l cunosc. Şi acesta este un anumit gen de infinit, căci în orice om pe care nu-l cunoşti există o multitudine de oameni, aceia pe care ţi-i imaginezi tu, pornind de la acea matrice reală. Un om necunoscut care mi-a reţinut atenţia este o comoară pentru sufletul şi mintea mea. Dar tot ce fac, tot ce clădesc, duce la distrugere. Cu comoara în faţă strig, ca pe un blestem „Sesam, deschide-te!”  şi-mi răspunde cutia Pandorei. Atunci toate păpuşile mele devin triste. Toate jucăriile de pe etajeră plâng. Ce bine că pot să plângă! Durerile fără lacrimi sunt ca naşterile fără lichid amniotic.
            După acel doliu inevitabil  simt nevoia să fug, să mă ascund în mulţime şi să ard doar în interiorul sufletului meu, iarăşi singur. Văd mai clar în mine cu cât mă îndepărtez de lucruri. Dar lucrurile devin cu atât mai clare cu cât mi le apropii. Simt o nevoie chinuitoare să aflu ce am devenit în toţi aceşti ani. Care este rezultatul infinitelor arderi din athanor? Cât de curat a devenit omul nevăzut din mine, cel care mi-a condus paşii în taină? Şi caut o confruntare. Caut sufletele pe care le uitasem de zeci de ani. Copiii cu care mă jucam în ţărână, caut prima iubire.”

             Dora s-a oprit din scris şi a recitit în fugă ceea ce notase pe un nor. Ochii i-au căzut pe acel nimbus care îi întoarse fraza „Sunt o clepsidră vie” şi s-a văzut de-odată răsturnată cu capul în jos, curgând anevoie prin sticla ştrangulată. Fiecare milimetru din corpul ei se opintise de-a lungul anilor ca să trecă dincolo. Dincolo? Spre ce anume? Reluă scrisul:
              „Sunt o clepsidră vie, în care prezentul se scurge printr-un orificiu minuscul, numărându-şi clipele în fire de nisip ce se adună în celălalt compartiment, acolo unde se zămisleşte din preznt, trecutul. In clepsidră timp viitor nu există. Timpul este tras afară din el, prin cădere liberă şi tors în amintiri. Sus era prezentul, jos este trecutul. Când compartimentul de sus se goleşte, când faptele devin amintiri, se umple celălalt compartiment. Dar camera prezentului se poate umple din no
u printr-o simplă răsturnare a clepsidrei.”

              A doua zi s-a decis să meargă la şcoală. Acea ultimă picatură crescuse într-un fluviu  când albastru când gri (după toanele cerului vieţii), pe care cu greu îl mai stăpânea. Il ţinea pe braţe ca pe o ofrandă adusă zeilor, în acea dimineaţă însorită de marţi, când a păşit pe intrarea profesorilor. A urcat pe scara din stânga, care a dus-o pe culoarul lung din care coborau câteva trepte până la mezanin. Cunoştea perfect acest traseu, doar călca pe propriile-i obsesii care îi chinuiseră nopţile ani de-a rândul. Treptele scăldate de soare (zări geamul pe peretele stâng al clădirii), duceau spre micul hol, la capătul căruia era mereu o uşă încuiată cu cheia. Pe ea scria ceva, dar niciodată visul nu voise să-i dezvăluie acel mister care îi lăsa trăirile incomplete, ciuntite. Avea mereu nişte vise infirme.  Era alături de Doru, şi se plimbau în sus şi-n jos pe scări ca atunci când erau elevi. „Uite vestiarele unde mă căutai după ore; deschideai precipitat o uşă după alta şi erai tare necăjit; credeai că plecasem. Oare ce-o fi la capătul acelui holişor din stânga? Parcă era o uşă...”  A fost surprinsă când  el i-a răspuns: „Da, era o uşă şi o sală. Sala de proiecţii, nu-ţi aduci aminte? Acolo am cântat Gaudeamus igitur...”
                Dora a alergat spre acel mic culoar ca să verifice. A regăsit uşa albă şi-n timp ce ochii citeau cu glas tare „SALA DE PROIECŢII”  a alunecat în propriul ei vis, străpungând perdeaua de ceaţă care-i ţinuse tot trecutul învelit într-un cocon. Se uita nedumerită la părul grizonat al omului care o însoţea. „Cine o fi acest domn prezentabil?” Şi-a pipăit buzunarul de la haină, dar n-a găsit cordeluţa albă. „Iarăşi am uitat-o acasă. Dacă mă vede doamna Grigoriu...” Cineva îi vorbea alături, dar nu putea să înţeleagă. Rămăsese captivă în cel de-al doilea compartiment al clepsidrei şi era imposibil să privească înapoi prin micul orificiu. Dar nu-i părea rău. Curând au început să-i picure încet pe creştet, din răscrucea timpurilor, anii, orele, minutele şi secundele ei, una câte una, ca nişte perle minuscule, care i se învârteau împrejur cu viteze uriaşe pe nişte orbite circulare. Vârtej, furtună de nisip şi bolovani o prinseră pe Dora în propriul destin răsturnat ca într-o pânză de păianjen, înapoindu-i într-o singură clipă tot ce crezuse dispărut pentru totdeauna. Şi acea sală magică care timp de 30 de ani, n-a făcut altceva decât să-i îi trimită flashuri şi secvenţe de documentar! Cine stătuse atâta  timp de veghe în spatele acelui aparat de proiecţii? Cine vărsa acum peste ea ploaia trecutului?  „ Noi, „artiştii” am trăit visând, sau am visat că trăim?”  se întreba ea.
            Fără a mai putea părăsi clepsidra vrăjită, a intrat pe poarta din spate a şcolii. Aceeaşi uşoară ameţeală... Sufletul se desprinde şi o ia un metru înainte, ca să-i arate drumul. Paşii din ce în ce mai rari trec pe lângă aripa nouă, cu ziduri albastre şi cu perdele albe, la ferestre. S-a oprit ca să privească curtea şi să-şi amintească din ce unghi desena acele ziduri când era copil. Doi oameni săpau o grădiniţă împrejurul bustului lui Ion Neculce, tatăl onorific al şcolii. „Pe cine căutaţi?” „Pe mine.” „A, da... Bine faceţi.”
            Tot uitându-se spre zidurile înalte şi gri dinlăuntrul  şi din afara ei, care-i cădeau pe umeri şi o striveau sub povara anilor, nici n-a băgat de seamă când sufletul i-a izbucnit în lacrimi. A plecat mai departe cu paşi incerţi, de vis. Fiecare centimetru de asfalt din curtea şcolii îi devenise sacru cu trecerea anilor. Era ea toată ascunsă acolo, în fiecare por al zidurilor. Venise să se reconstruiscă aşa cum faci cu un basm în bucăţele.

  
        Călca încet, ca într-un templu, cu grijă să nu trezească pe careva... pe ea. A ocolit clădirea, aşa cum ocoleşti biserica în Vinerea Mare, înainte de Inviere, cu paşi rari şi ochii atenţi. Un morman de bănci vechi, prăfuite, rupte, stau îngrămădite în curte, puse una peste alta. Intr-una din ele a stat şi ea... A intrat printre bănci, imaginându-se în clasă. Abia şi-a găsit un locşor, atât erau de înghesuite. „ Ce mai faci Ica? Şi tu Anca când mai dai un ceai? De ce nu mă mai tragi de cozi, Adriane? – Dumnezeu să te-odihnească...” Cineva din spatele unei ferestre trebuie că a văzut-o, căci perdeaua s-a mişcat uşor şi o siluetă se ţinea aproape de geam; i s-o fi părut ceva absurd ca o străină – curat îmbrăcată – să stea aşa, fără să facă nimic, în mijlocul unui maldăr de lemne şi fiare vechi.
            „Ei, v-aţi găsit, doamnă?”   „Da, m-am găsit...” Şi a vrut să iasă din clepsidră. Dar stupoare! Pereţii din ceaţa de sticlă rămâneau surzi la rugăminţile ei. A încercat atunci să se urce pe mormanul de bolovani amestecaţi cu fire de nisip şi să ajungă până la orificiul prin care căzuse în trecut. Dar nisipl mişcător îi zădărnicea orice tentativă, trăgând-o mereu la fund. Bătea cu disperare în corpul translucid care o făcuse prizonieră, dar nimeni nu o auzea. S-a zbătut aşa ore, zile întregi... La un moment dat pe cer a apărut un curcubeu care a învelit-o pentru câteva minute în culorile speranţei. „Poate că el totuşi...” Dar, nu! Totul era o iluzie. In cele din urmă a căzut ostenită pe mormanul de pietre, dându-şi  seama că tot ce-i mai rămânea de făcut de-acum încolo era să-şi amintească. Altă cale de supravieţuire nu mai era pentru ea.
            Şi-a adus aminte că în urmă cu zeci de ani, pe vreme de seară, s-ar fi întors de la şcoală cu ghiozdanul trăgând-o uşor într-o parte. Ar fi inspirat miresmele de toamnă şi de soare abia apus, care lasă cerul roşiatic şi aerul uşor încălzit, cu miros de praf. Ar fi prins-o aşa, din senin, ca şi în seara aceasta, o uşoară ameţeală, privind către Ras Algethi[1], steaua ei preferată, supergigantul roşu care strălucea cât zece mii de sori, unde îl căuta pe prietenul ei: omul curcubeu. Apoi, coborâţi din nou pe pământ, ochii şi mintea ar fi avut acelaşi moment de amnezie, nemaiştiind încotro îi era casa. Stătea pe loc, mirată şi perplexă de această evadare din fiinţă. „Ce se va întâmpla cu mine dacă nu voi mai reuşi să revin pe pământ?” – se întreba în astfel de clipe în care nu mai ştia unde era, cine era şi încotro voia sa meragă. Intotdeauna  i-a fost teamă de aceste răpiri, care o separau de propria-i conştiinţă, în schimbul unei fericiri nepământeşti. Dar se găsea mereu ceva, vreo voce, vreun claxon sau vreun lătrat de câine care să o redea pământului. Şi atunci îşi regăsea şi direcţia de drum, terestru şi monoton.

            Zilele treceau şi Dora începea să albească în spatele ecranului clepsidrei tot amintindu-şi, dar sufletul îi rămăsese tânăr, ca la început. „Oamenii îmbătrânesc tot copii” îşi spunea ea stând în genunchi, şi privind din spatele zidurilor transparente, lumea de dincolo, muiată în ploaia măruntă de noiembrie. Şi deodată iarăşi apăru pe cer curcubeul. Un fenomen ciudat s-a petrecut atunci sub ochii ei. După numai câteva secunde panglicile mătăsoase şi-au împletit culorile, redevenind rază, iar raza s-a făcut fulger. Şi fulgerul a trăznit clepsidra sfărâmând bolovanii în mii şi mii de grăunţe mărunte de nisip, ca făina. Dora le-a luat în palmă şi a suflat peste ele, împrăştiindu-le în lume... „Zburaţi, împliniti-vă destinul...” Trecătorii de pe stradă vedeau, minunându-se, cum se cerneau din nori, printr-o sită fină, oameni vii, oameni morţi, coloraţi sau incolori, (unii ieşiseră chiar un pic trăzniţi) muşte, vibraţii, câini, stele şi pisici, care creşteau din firele de nisip şi pluteau prin aer, legănaţi şi duşi de vânt ca frunzele toamna.
            Şi norii căzând lin spre pământ, înapoi în noroi, făina se făcu iarăşi grâu.

[1] Ras Algethi = Capul omului îngenuncheat (arabă), este situată la 380 ani-lumină de Terra; este una dintre cele mai mari stele cunoscute şi face parte din Constelaţia lui Hercule  (n.a.)


 

Aur inutil

            Tanti Vali a murit de aproape un an, într-o zi de iarnă din cauza unei pneumonii, că n-a mai vrut să-şi cumpere lemne pentru foc. „Sunt prea scumpe! Un ban trage la altul” zicea ea şi-şi punea pensia sub saltea. Alături de banii care se tot strângeau unul peste celălalt, se lăfăiau şi 300 de grame de aur, în cocoşei, pe care-i număra în fiecare seară, în loc de rugăciune. De atâtea mângâieri, ochii ei împrumutaseră cu timpul culoarea metalului nobil, desenându-i în priviri pasiuni tulburătoare, mai ales de când comuniştii le puseseră oamenilor unghia-n gât, în ‚48, ca să-şi predea cocoşeii la stat. Tanti Vali a trăit tot restul vieţii cu mândria de a-i fi înşelat pe calicii de bolşevici.
            După moarte mi-a transmis printr-un vis că, deşi ar fi putut alege domicilii mult mai bine plasate în univers în ceea ce priveşte posibilităţile de reâncarnare în ceva mai de soi, ea  s-a întors totuşi pe planeta ei de origine, o stea galbenă cu străluciri aurii, numita alfa-Auriga[1] (sau Capra). Mi-a trimis şi câteva „fotografii” de fapt nişte flashuri, care o reprezentau ca pe o mingiucă în formă de cap de căpriţă, cu totul şi cu totul de aur, cu care Zeus şi Hera jucau ping-pong în după amiezele plicticoase din sferele prea înalte. Imi spunea să nu mă neliniştesc, că e temporar, până va ispăşi... „Ce-oi fi având eu de ispăşit, că doar ăia mi-au luat tot! E şi pe-aici, prin cer, o dreptate!... N-am ce zice!”.
            A lăsat o avere frumuşică: o casă cu ieşire în Cişmigiu, mobilă stil din lemn de mahon, ceva argintărie, veselă Rosenthal şi aurul...

            Paul şi Iulia, unicii ei moştenitori, au împărţit frăţeşte averea şi totul a mers bine, până când au dat cu ochii de legăturica cu cocoşei, ascunsă în lâna de la saltea. Adevărată spaimă. „Ce facem, dăm aurul la stat, cum zice legea, sau facem puşcărie?” S-au decis pentru prima variantă. In schimb au păstrat două plăcuţe de aur dentar, rătăcit şi el printre monezile din legăturică. Aşa le-a venit ideea să-şi repare dinţii...
            Bun, aur avem, bani de-ajuns, dar dentist? Dentist nu avem. Si ne-am pus pe dat telefoane pe la rudele mai în vîrstă, care aveau o experienţă cât de cât în renovarea dinţilor. In fine, tanti Mărioara ne recomandă o aşa zisă dentistă care „i-a făcut o placă superbă mamei mele”. Ca fapt divers, mama Mărioarei are 93 de ani şi nu mai avea demult nici un dinte în gură când a pornit să şi-i repare.
            Paul are multă încredere în mătuşe-sa Mărioara, dar mie nu-mi place deloc afacerea  cu dentista maestră în plăci dentare. Totuşi, accept să fac o încercare.
            La prima şedinţă Cruella, cea cu unghii lungi de 3 cm vopsite în maro închis, l-a aruncat pe Paul în scaun şi înainte ca acesta să apuce să spună despre ce era vorba, îi şi smulse la repezeală 5 dinţi; zicea ea că „aceştia tot se strică într-o bună zi şi dantura pe care am să ţi-o fac eu se va aşeza mai bine într-un spaţiu gol”. După care îmi zice:
 

                                                                                                           
            - Poftiţi pe scaun!
            - Nu, mulţumesc. Mi-e rău... Las pe data viitoare.
            Aşa am scăpat teafără şi cu toţi dinţii în gură.
            Odată terminată şedinţa, bietul Paul, foarte intimidat şi cu gura plină de sânge, a trebuit să-şi golească buzunarele. Cruella vroia plata înainte, ca să fie sigură că nu dăm bir cu fugiţii.
            In drum spre casă, făceam discret semnul crucii că nu fusesem eu prima la tratament, iar Paul o blestema pe tanti-sa Mărioara, printre dinţii care-i mai rămăseseră în gură...
            - Cum pot eu să-i spun mătuşi-mi că dentista pe care mi-a recomandat-o cu atâta căldură e o imbecilă? Precis c-o să se supere pe mine. Eu mă duc în continuare, fie ce-o fi!
            Şi s-a dus, târându-mă şi pe mine, că „am plătit deja” – se lamenta el.
            La a doua şedinţă, Cruella mi-a pilit un dinte şi mi-a făcut un mulaj pentru o îmbrăcăminte din aur. Dar când a fost să mi-l pilească şi pe al doilea, a apucat-o o logoree diabolică, aşa încât a uitat să ridice freza şi mi-a scurtat dintele la jumătate. Atunci în sfârşit  m-am decis să rup relaţiile cu Cruella şi chiar şi cu tanti Mărioara dacă va trebui.
            Paul, docil, s-a dus şi a treia oară. Când s-a întoars acasă, avea un dinte de aur de toată frumuseţea; toată gura parcă-i era un răsărit de soare. Era atât de mîndru şi fericit că nu va trebui să se certe cu mătuşe-sa Mărioara...
            - Uite, totuşi mi-a făcut o treabă bună...
            Paul rânjea artistic cu jumatatea de gură care conţinea minunea. Dar cu cât se apropia de oglindă, cu atât vedea mai clar că dintele era deja crăpat în lateral.
            - Mizerabila!- răcni –uite ce mi-a făcut! Şi pentru ce mi-a luat atâţia bani! O oră întreagă a pilit, când dintele, când îmbrăcămintea. Ba zicea că unu-i era prea gros, ba că ailaltă-i prea strâmtă. Precis că vrăjitoarea, când a văzut că tu nu mai vii, mi-a pus mie dintele făcut pentru tine, ca să facă economie de muncă.
            Aşa ne-am decis să nu mai apelăm la relaţii şi să ne încercăm cuminţi norocul la policlinica de cartier. In felul acesta am cunoscut-o pe madam Pîslaru, o femeie foarte întreprinzătoare dar şi foarte bună afaceristă:
             - Ascultă, n-ai niscaiva relaţii pe la măcelarie? Uite, se apropie Crăciunul şi n-am carne de cârnaţi. Sau poate cunoşti pe cineva la magazinul de jucării. N-am ce să-i pun sub brad băieţelului meu.
            Am ridicat din umeri nepuntincioasă. Văzînd că n-are succes cu relaţiile mele din comerţ, madam Pîslaru s-a orientat rapid:
            - O, dar ce geantă extraordinară ai! ( Ochii ei ţintiseră geanta mea de piele vişinie, pe care mama mi-o adusese din Italia cu o lună în urmă.)  Şi ce pulover frumos, de unde l-ai cumpărat? M-ar fi dezbrăcat acolo în cabinet, aşa că a trebuit să-i promit o geantă de piele pentru data viitoare.
            - Dar aur ai? – m-a descusut ea cu un aer complice.
            Văzînd-o cât era de nesăţioasă, mi-a fost frică să-i spun adevărul; şi apoi mi-am amintit păţania lui Paul cu dintele de aur. Aşa că am devenit pe loc superstiţioasă. Fără îndoială, tanti Vali îşi iubea aurul chiar şi după moarte.
            - Nu, n-am, îmi pare foarte rău...
            - A, nu-i nimic, am să-ţi fac dinţii în gaudent. Uite aici mulajele. Du-te cu biletul asta la tehnicianul meu, domnul Bobescu, la etajul doi şi revino săptămâna viitoare să-ţi pun dinţii noi.

Am urcat în laboratorul unde se fabricau dinţi şi proteze. In mijloc erau două mese aşezate faţă-n faţă; un domn pilea şi lustruia de zor un dinte de aur...
            - Domnul Bobescu? – am întrebat eu cu o voce minusculă.
            - Da, eu sunt.- făcu omul şi-mi smulse din mînă bileţelul şi mulajele. – Vino săptămâna viitoare! Te costă 400 de lei.
            Şi veni şi ziua în chestiune. Mi-am luat dinţii de la laborator şi m-am dus la madam Pîslaru să mi-i fixeze.
            - Cine ţi-a făcut mizeriile astea? – a zis ea privind dezgustată cele două piese aurii.  – Tu n-ai fost la tehnicianul meu, ai?  Eu m-am  fâstâcit toată, ca un elev care a făcut o boacănă mare:
            - Am urcat la etajul 2 şi am întrebat de domnul Bobescu. – am bâiguit.
            - Cum arăta Bobescu ăsta? – se burzului ea.
            - Păi era brunet, purta barbă...
            - E clar, ai fost la incapabilul de Popescu, care-mi fură mereu dinţii clienţilor. Ţi-am zis clar: B-O-B-E-S-C-U. Du-te din nou şi dă mulajele lui Bobescu, cu B de la bou.
            Urc scara, intru în laborator şi văd cele două mese faţă-n faţă. La cea din stînga este aşezat omul meu; nu e nici un dubiu: e blond şi n-are barbă, el e.
            - Vă numiţi Bobescu cu B de la (ezit)... bagatelă?
            - Da domnişoară, eu sunt în carne şi oase, a zis el privindu-mă pieziş. V-a trimis doamna doctor Pîslaru? Daţi-mi mulajele şi veniţi peste o săptămână. Aveţi de plătit 500 de lei.
            Săptămâna trece şi vin la madam Pîslaru cu dinţii în palmă. Aceasta îi ia şi îi priveşte pe toate feţele:
            - Da, aşa mai merge. Ai cheltuit ceva bani, dar merită! Uită-te şi tu ce diferenţă între dinţii lui Bobescu şi cei ai lui Popescu. Nu că-i tehnicianul meu, dar face adevărate opere de artă.
Eu personal nu vedeam nici o deosebire între cele două falsuri, dar n-am zis nimic, ca să n-o supăr. Cleştele şi freza erau încă foarte la îndemână. In fine, iată-mă râzând în faţa oglinzii. O îmbrăţişez fugitiv pe madam Pîslaru şi ies din laborator ţopăind şi fredonînd.

Ajunsă acasă am pus aurul într-o batistă, i-am facut un nod straşnic şi l-am pus sub saltea, pentru moştenitorii noştri, să-şi repare şi ei dinţii cînd vor avea nevoie. Dar după un vis urât m-am răzgândit şi l-am dat de pomană doamnei Pâslaru. Nu de alta, da’ nu-mi surâdea ideea să mă fac cap de capră.

[1] Alfa-Auriga (Capra)  face parte din constelaţia Auriga (astron.) (n.a.)

 


Musca cercetaşă

            Departe de mine gândul de a ridiculiza pe cineva. Din contră, simt o infinită compasiune pentru această femeie ratată din prea mult bun simţ şi devotament. Este totdeauna gata să servească pe cineva, gata să-şi ofere scaunul cuiva. Slăbiciunea ei – căci are şi ea o slăbiciune – este trăncăneala şi bârfitul. Are un talent de-a te plictisi!...  Şi nu poţi scăpa din plasa ei de vorbe -  numai ochiuri goale -, decât  bruscând-o. Spectrul ei de după moarte  va broda cu mare probabilitate firul de paianjen în nuanţe cenuşii.
                Madame Truţă nu suportă fumul de ţigară. Când cineva îşi aprinde pipa, începe să se bată cu palma peste inimă. „Mă sufoc, aer! Fir-ar al dracu’ de tutun! O să vă mănânce cancerul pe toţi!” – sunt doar câteva mostre inofensive ale furiilor trezite de iarba rea, care-i gâdilă neuronii.
                Madam Truţă mai are un of la inimă: discuţiile despre sex. Are 48 de ani şi a fost părăsită de bărbat de peste 20 de ani. Clasifică drept depravată orice fiinţă care susţine că relaţiile sexuale sunt normale şi chiar necesare. In această problemă ea a declarat război lumii şi echilibrul ei psihic a suferit grave stricăciuni ireversibile. In neputinţa ei, se răzbună bombănind toate femeile care fac amor cu soţii lor, sau cu camionagiii în exerciţiul funcţiunii pe maşinile cu pâine, trimise de fabrici către centrele de vânzare.
                - Să vă zic ce-am văzut ieri după masă. Eram cu şefa în maşina care ducea probele la  „Titan”. Era tare cald în camion. Şoferul era doar în maieu. Şi avea nişte muşchi!.... Ce mai, îi scăpărau ochii lu’ madame Cernea şi-şi tot făcea vânt cu coada şi cu procesul tehnologic de la gogoşile ineluş, că trebuia să trecem şi pe la Centrală. Işi tot dădea ochii peste cap şi-i rotea mereu spre stânga, ca să vadă mai bine cam câte parale făceau muşchii aia, până n-a mai răbdat. A apucat-o brusc să coboare. Avea o nevoie urgentă... Hm... Şoferul a priceput şi-a oprit camionul chiar lângă un lan cu porumb. Era cât omul de înalt şi deeees... de nu se vedea nimic prin el. S-a dus şi el. Şi-au staaat, şi-au staaaat... Mult le-a mai trebuit ca să-şi golească băşica! Ce zici?! Că săraca e divorţată? Şi ce dacă? Eu nu-s? Să-i fie ruşine, că-i ingineră şi se-ntinde cu toţi nespălaţii, şi mai are şi copii mari!
                Când n-are ce povesti despre şefă, doamnei Truţă îi căşună pe mama ei, văduvă şi paralitică, pe care o are în grijă. „ Nu spală o farfurie, nu dă cu mătura, - ce dacă-i în cărucior? poa’ să se-aplece niţel, că un pic de gimnastică nu-i strică. Nu curăţă un cartof, nimic nu vrea să facă! Doar mănâncă, doarme, se c....ă pe ea, de frec mereu la aşternuturi şi citeşte romane de amor”.
                Exceptând sexul, mama paralitică şi tutunul, doamna Truţă mai are un duşman: muştele. E-adevarat că nimeni nu iubeşte aceste fiinţe, mai ales într-un laborator de higienă alimentară. De îndată ce le vede, madame Truţă începe să se agite şi să vocifereze: „Aoleu, iar au venit spurcatele!” Dă din mâini în toate direcţiile ca să se apere, sare de pe scaun ca să prindă o muscă, se-mpiedică, loveşte şi sparge  câteva baloane Jena cu probe de analizat. Dar totul fără nici un rezultat. In ciuda luptelor crâncene şi palmelor pe care şi le trage peste obrajii grăsulii, muştele se lipesc cu toată tandreţea de pielea lipicioasă a dumneaei.

            A doua zi cineva a găsit o soluţie pentru problema de ieri: pe dulap se desfaşoară o splendidă apărătoare de muşte. In fine, madame Truţă este liniştită. In tot laboratorul nu mai sunt decât două-trei exemplare.
                Doamna Truţă conversează cu plăcere despre verzele pe care le-a pus de cu seară la murat. Pentru a N-a oară ne povesteşte peripeţiile incredibile a patru verze găsite cu chiu cu vai într-o piaţă Z, după ce colindase tot alfabetul pieţelor din capitală. Vorbeşte cu o patimă care-i umezeşte ochii rotunzi şi bulbucaţi, de femeie uitată de ruj şi de pudră, de parfum şi tocuri înalte. Uitată de acel „vino-n coa” care devenise de mult „du-te-n colo”.
                In toiul vorbăriei o vedem că se înneacă şi-şi dă ochii peste cap. Ba mai rău: horcăie şi scuipă în dreapta şi-n sânga, chiar şi în vasele de laborator care conţin probe, aliniate pe masă, ce-şi aşteptau rândul la analiză. Sar de la locul meu şi încerc să o ajut, trăgându-i un pumn în spate, aşa cum ştiu că se face în cazurile acestea. Slavă Domnului, din gura ei iese ameţită , împleticindu-se, o biată muscă cianozată care nu mai ştie încotro s-o apuce. Proiectată din gâtlej drept pe genunchiul doamnei Truţă, se propteşte nedumerită pe picioarele de dinapoi, până când, în fine, îşi regăseşte echilibrul şi-şi ia zborul.
                Grea încercare pentru nefericita insectă! In viaţa ei colindase prin haznale lugubre şi savurase mormane de excremente. Scotocise cu sârg prin gunoaie, sau se mistuise în focul sacru al duhorilor ce emanau din coşurile cu peşte împuţit şi care dădeau aerul atât de pitoresc cherhanalelor. Dar niciodată nu trecuse prin asemeanea spaime existenţiale. Şi niciodată senzaţiile de moarte nu fuseseră atât de autentice ca atunci când scăpase, din greşală, alunecând ca pe un tobogan, în catacomba gâtlejului doamnei Truţă.
                „O să am ce povesti când o să mă-ntorc acasă.” – gândea ea în timp ce-şi aranja sutele de tubuşoare cu dimensiuni de ordinul micronilor, de sub aripioarele ei, cam şifonate de saliva subiectului de cercetat. Pe unul anume a scris „Atenţie, dinamită!” şi l-a învelit grijulie cu un  strat suplimentar de secreţie izolatoare. Considerând că a adunat suficiente probe pentru analiză şi destule informaţii ştiinţifice, şi-a luat zborul spre steaua alfa-Musca din Constelaţia Musca Australă[1], bombănind bâzâind: „Era cât pe ce să-mi ratez misiunea...”
                Madam Truţă se dezmeticeşte şi se repede să bea apă. Ii e rău.
                A doua zi vine la servici trasă la faţă şi cu ochii încercănaţi. Ne povesteşte într-o frază kilometrică, că n-a putut dormi toată noaptea. Lumea adunată în jurul ei caută s-o liniştească, bătând-o uşor pe umăr: „totul trece...”
                Dar nu ştiu cum s-a întâmplat că de-odată m-a apucat un râs diabolic, care a ţâşnit penibil, drept în obrazul femeii suferinde. Degeaba mă luptam să-l închid la loc de unde ieşise. La fel de afurisit ca duhul lămpii unui Aladin întors pe dos, din ce-i spuneam să intre cuminte în sticlă, de-aia făcea contra: se rostogolea, ieşind pe unde putea: gură, nas, ochi şi se tăvălea prin faţa femeii ca s-o aţâţe şi mai rău. O întrebare mi se tot învârtea în cap ca un satelit: de ce dintre toate gurile care se deschiseseră în acel moment fatal, când musca a bâzâit prinprejur, aceasta a ales tocmai gura doamnei Truţă?
                La numai două luni de la întâmplarea nostră, adică prin mai 1991, astronomii au descoperit o nova care a explodat cu o forţă uriaşă în Constelaţia Muştei, făcând steaua alfa-Musca, pentru o scurtă perioadă, una dintre cele mai strălucitoare stele şi totodată una dintre cele mai importante surse de raze X din cer. După această ultimă aventură, steaua a sucombat, dispărând într-o gaură neagră. Simplă coincidenţă?...


[1] Constelaţia Musca Australă a fost introdusă pentru prima oară în atlasul ceresc Uranometria în 1603 de către J. Bayer sub numele Albina ; mai târziu a fost rebotezată Musca Australis de către N.L. de Lacaille (n.a.)


Femeia cu beculeţe

            Femeia cu beculeţe – venită pe pământ în urmă cu vreo 30 de ani direct din constelaţia Canes venatici[1] -  ieşea la plimbare cu câinii de trei ori pe zi. Avea doi dobermani gigantici, adevărate fiare prinşi în zgărzi solide, de grosimea unui deget, confecţionate dintr-un metal rezistent la orice fel de tracţiune. Cred că se numea Bertha[2] fiindcă răspândea în jur un iz de culoarea oţelului. Era planturoasă, înaltă iar carnea şi grăsimea erau puse din belşug şi cam în dezordine pe cele două proeminenţe, din faţă şi din spate. Ca şi cum un sculptor scârbit de atâta osteneală, aruncase în grabă în locurile cu pricina, tot lutul care-i mai rămăsese, fără să se mai obosească să finiseze lucrătura. Avea părul vâlvoi şi roşcat, pus mereu parcă pe harţă.
            Intr-o zi am ieşit cu Nae - potaia pe care am luat-o de la azil acum un an şi care avea atârnată de gât o plăcuţă cu ruşinoasa reclamă: "chien des rues". Era cel mai precăjit din cuşca lui şi privirea lui de căţel necăjit şi frământat de complexe, m-a convins. L-am luat pentru fabuloasa sumă de 2300 de franci. Mă plimbam cu paşi egali, deloc grăbiţi. Era una dintre acele rare zile când ploua cu soare. Gâze, oameni, câini, pisici, guşteri, melci şi râme dăduseră cu toţii năvală pe străzi, în mare grabă căci astrul putea intra în nori tot atât de neaşteptat precum ieşise. Nae trăgea vajnic ca să-şi mai lungească lesa, dar pacea plutea deplină în sufletul lui de câine. Deodată însă se zmuceşte din lanţ şi începe să latre tot mai îndârjit, trăgându-se înapoi. M-am uitat atunci să văd ce l-a supărat aşa de tare şi-o văd pe Die Grosse Bertha care alerga să mă ajungă.
            - Să-ţi ţii câinele în zgardă, madam! Auzi? -(Vocea ei bărbătească şi stridentă străpezea colţii lui Nae). - De câte ori ies seara cu câinii mei, potaia dumitale mă atacă. Uite, ieri mi-a rupt pantalonul! - zise ea ridicând un picioruş (aerul a mugit despicat fără milă în două, ca de o sabie de oţel). De ce nu-l ţii legat?!
             - Da dumneata nu vezi că e-n laţ? - zic eu nepricepând ce vrea dama.
            
- A, da! Acuma, da! Dar ieri? Şi alaltăieri? Şi duminică? Ai? Abia pot să-mi ţin câinii în frâu. Intr-o zi am să le dau drumu’ şi-o să-ţi găseşti javra moartă în mijlocul străzii!
            Intre timp guşa i se umflase şi ochii i se umpluseră de o ură câinească, pe care n-am zărit-o nici măcar în ochii unuia turbat. Nae o seconda:"Hau!Hau! Mrrrrr! Oaf! Oaf!
            - Bine cucoană, explică-i dumneata câineleui meu - care recunosc că e cam tâmpit - că nu-i frumos să latre la câinii dumitale şi că trebuie să se uite cu respect la piciorul care l-a pocnit în cap, de i-a rupt un dinte! Eu am încercat să-l educ, dar nu pricepe! E tâmpit!
            - Ba nu! Nu el e tâmpit, ci dumneata nu ştii să-l educi!. Nici un animal nu e prost. Uite, eu am doi câini şi numai ce le strig "- Drepţi!"- că intră sub pat şi nici nu mai suflă până nu le dau eu voie. Nu câinii sunt de vină, ci stăpânii care nu ştiu cum să-i iubească şi cum să-i strunească.
            - Se prea poate să n-am talente pedagogice deosebite, dar poate că mă înveţi dumneata cum să fac să mă înţeleagă câinii.
            - Da! - zise ea plină de importanţă că i-am cerut sfatul. - Totul e să te impui de la început. Eu i-am bătut pe ai mei peste bot cu un vătrai de fier, până n-au mai îndrăznit să iasă de sub pat. Le curgea sângele pe nas! Dacă o singură dată mă mai atacă stârpitura dumitale eu chem Poliţia! Să nu spui că nu ţi-am zis! – a încheiat Spaima-Câinilor.
            Sângele i se urcase până în albul ochilor şi guşa damei se zbătea ca un sac cu grăunţe pus la cernut.
            Ne-am despărţit chiar în acea clipă, eu nemaiavând argumente.
Când am auzit că Poliţia va intra pe fir, m-am liniştit. Nu trebuia să mă pun rău cu autorităţile din Comună.
            Viaţa curgea paşnică în Cité, ca şi ploaia care începuse anul trecut în iulie şi care iată! în mai anul acesta, încă nu se sfârşise. Lumea însă îşi păstra bunul obicei de a-şi întinde rufele în curte, dacă nu la soare, măcar la aer. Lenjurile zăceau astfel cu săptămânile, putrezind pe zveltele frânghii, în speranţa unei atingeri efemere a preasfântului astru.
            Spaima de a-mi vedea câinele ocnaş m-a făcut să-mi înfrâng comoditatea, aşa încât ieşeam regulat cu căţelul la plimbare. Ura lui era prea îndreptăţită şi probabil că bietul de el ar fi ajuns în cele din urmă pe mâna poliţiei. Il şi vedeam după gratii, cu cătuşe la lăbuţele lui subţiri ca firul de aţă.            
           
Noaptea tocmai căzuse ca o cârpă udă peste Cité, pe când mă întorceam cu amicul Nae de la promenadă - să tot fi fost ora  zece. Apăruseră chiar şi câteva stele, acele Hyades[3] plimbăreţe care, indiferent pe unde le aşezase Zeus pe cer, făcuseră un adevarat coup de foudre pentru oraşelul nostru de provincie. Privind pierdută către ele dau nas în nas cu trei arătări: doi câini mari şi negri şi juna cu fundul pătrat şi părul roşcat. O singură clipă ne-a fost de-ajuns (ca la amurezaţi) ca să înţelegem tot ce va urma. Ne-am privit lung în ochi şi câinii nostri de asemeanea. Numai că pe Nae îl ardea necuratul. Cum era liber din zgardă - ( ce pericol ar mai fi fost să ne întâlnim la acea oră înaintată cu Duhul-rău-al-câinilor, gândisem eu evident eronat) - se repede la cei doi dobermani. Lătrăturile sfâşietoare ale celor două fiare (şi jumătate) au făcut să se aprindă, una câte una luminile pe la ferestre. Era o gâlceavă în mijlocul străzii de săreau scântei. Bertha îşi scoase colţii, ca să arate câinilor că exista totuşi un organ de ordine. Luată însă prin surprindere de zmucitura unuia dintre dobermani, a scăpat lesa. Fiara, pe nume Procyon[4] eliberată de sub tutela obositoare a stăpân'sii o rupse la fugă, târându-şi lanţul cu aceeaşi vervă cu care ocnaşii joacă yoyo cu bila de fier atârnată de picior. Nae fugea înaintea dinţilor dobermanului mânat parcă de o presimţire neagră, de moarte. Venise ceasul când miturile antice greceşti prindeau din nou viaţă. Marele Câine ieşise pe vremuri căştigător din cursa împotriva Micului câine cu alură de vulpe, animalul cel mai rapid din lume. In acea seară fatală, Nae şi-a adus brusc aminte că istoria se repetă. Uitase să mai latre, nu mai avea nici măcar timp să scheaune; singura lui grijă era să-şi mai salveze câte ceva din coada lui stufoasă de vulpe (fusese corcit cu rasa Loulou) care fusese redusă la jumătate dintr-o singură muşcătură. Intr-o fracţiune de secundă cei doi fugari au dispărut în noapte, căutând desigur un loc mai ferit unde să se dueleze în pace, ca gentlemenii.


            Die Grosse Bertha a rupt-o şi ea la fugă pe urmele lor, ţinând zdravăn, cu două mâini, celălalt doberman, care ar fi vrut şi el să se amuze niţel cu colţii în blana de curând şamponată a lui Nae. Femeia îşi dădea osteneala să alerge cât mai sprinten, dar paşii îi erau greoi. Işi arunca un picior ici, altul colo, la o jumătate de metru. Când se lăsa cu toată greutatea pe nefericitul picior, la călcâi i se aprindea un beculeţ roşu, care striga la ea : « Stop, că mă spargi ! » . Apoi sărea pe celălalt nefericit picior şi beculeţul stâng, tot roşu, se aprindea ca alimentat de un dinam. Stâng - drept - stâng - beculeţele licăreau în noapte, ca nişte licurici, strigănd pe două voci « stop, că mă spargi ! ».
            Spectacolul de sunet şi lumini  era fascinant: răcnetele ei adunase pe la porţi femeile cartierului, în cămăşi lungi de noapte, strângându-şi cu teamă pruncii la sân. Bertha îşi întoarse colţii de oţel spre mine şi-mi zise:
            - Dacă Procyon al meu păţeşte ceva, te dau în judecată!
            - Cum adică?! In loc să mă plâng eu de câinele dumitale că poate să-mi omoare căţeluşul… Şi-al meu nu-i nici cât un picior de-al lui. Păi tot dumneata faci scandal?
            - Păi da! - zise Femeia-cu-beculeţe - fiindcă al meu trebuie să participe la un concurs  de frumuseţe peste o lună şi dacă-şi rupe vreo labă, adio premiu! (Şi iarăşi răcnete şi beculeţe.)
           
Am vrut să-i mai spun că… Dar Bertha cea îmbelşugată alerga târâtă de dobermanul ei, în timp ce beculeţele roşii îi punctau, fidele, săriturile: stâng, drept, stâng...
           
Trecuse o jumătate de oră bună de la declanşarea dramei din Cité. Bertha o apucase într-o direcţie, eu în cea opusă. Amândouă însă ne căutam cu înfrigurare odoarele .
            Intr-un târziu zăresc două umbre: una gigantică, cu alură de câine, cealaltă sfrijită, cu alură de zdreanţă, care-şi bălăngănea restul de coadă rămas întreg după luptă. Cele două umbre mergeau alături în cea mai deplină înţelegere. Nae îl mirosea din când în când sub coadă pe vajnicul Procyon, zicăndu-şi resemnat că nu poţi să te pui cu mitologia greacă.
           
M-am apropiat. Animalele nu dădeau nici cel mai vag semn de nervozitate. Ba din contră, păreau cei mai buni prieteni. Procyon se gudura şi el pe lângă mine, fericit de porţia de libertate care i-o dăruise soarta şi imbecilitatea câinelui meu.
            La o cotitură apare alergând, transpirată şi gâfâind, Bertha. Vederea dobermanului, liniştit şi întreg, în loc s-o calmeze, o întărâtă şi mai rău.
            - Ai văzut, madam? - îi ies eu veselă în întâmpinare - Câinii au făcut pace!
            - Asta nu schimbă cu nimic lucrurile! Dacă al meu nu câştigă concursul de frumuseţe, dumneta şi cu javra dumitale sunteţi de vină! Eu îţi spun clar: dacă jigodia asta mă mai atacă, chem poliţia! - zbiera Die Grosse în mijlocul drumului.
            Bertha se depărta ţipând: "Putain !"
            O maşină tăie în goană o pârtie între noi. Câinii căscau plictisiţi de prostia omenescă. Nae, care nu sclipeşte nici el de inteligenţă îşi învinsese ura, în cele din urmă. O privea pe Femeia-cu-beculeţe cu un aer supus şi resemnat.
            Boarul pămăntesc trăgea cu sete cele două lanţuri, la capătul cărora, două suflete nefericite priveau cu nostalgie, când îndărăt spre noi, când în sus spre cer, de unde îi priveau cu milă propriile lor proiecţii.

            O poartă de fier a zăngănit  sinistru, ferecând animalul şi câinii lui. Ajunseseră acasă, unde îi aşteptau torturi nedezvăluite niciodată nimănui.


[1] Constelaţia Canes Venatici (a Câinilor de vânatoare) este reprezentată în hărţile vechi cereşti prin doi câini de vânatoare, purtând lanţuri şi ţinuţi în lesă de boar  ( n.a.)

[2] Die grosse Bertha, vestitul tun german care a făcut ravagii în timpul celui de-al 2-lea razboi mondial (n.a.)

[3] Hyades (stele de ploaie-în greacă)  fac parte din constelaţia Taurului (n.a.)

[4] Nume de origine greacă care înseamnă « în faţa câinelui » şi care numeşte o stea din constelaţia Canis Minor (n.a.)

 


Nae se descurcă

            Ieri pe la miezul nopţii, când cucuvaiele începuseră să prindă glas şi când tenebrele nopţii dădeau formă celor mai înfricoşătoare gânduri, mi-am scos câinele la plimbarea de seară. Pişicherul însă a şters-o englezeşte. Mi-a dispărut de sub nas în timp ce-i vorbeam:
             - Aşa-i Năică c-am văzut un meci frumos astă-seară, ce zici? Dar el nu mi-a răspuns. Mă uit în dreapta, mă uit în stânga... Nimic! De după un colţ apare Candy, concubina lui Nae, dispertă, cu o ureche răsfrântă, semn că era tare încinsă. Şi ea îl căuta. Il fluier, îl strig. Nimic. Parcă  fusese înghiţit în măruntaiele negre ale nopţii. Poate doar luna, care în seara aceea era în forma ei cea mai dolofană, văzuse pe unde apucase câinele. Nici ea însă nu zicea nimic. Resemnată am intrat în casă, ştiind că toată noaptea am  să-i pândesc lătrăturile, ca logodnica care îşi ciuleşte urechile la fereastră, doar-doar o prinde din zbor vreun semn cum că iubitul ei e pe-aproape.
            Dimineaţă mă trezesc pe la opt şi ies în curte să văd dacă Nae n-a dormit cumva pe prag, făcut colac şi mistuit de remuşcări. Dar nu l-am zărit decât pe Geronimo, cotoiul italian din vecini.  M-am îmbrăcat degrabă şi am plecat să-l caut prin Cité.
            Tot umblând  în lung şi-n lat, paşii m-au dus spre o curte mare, împrejmuită cu un gard de sârmă înalt, unde doi dobermani negri îşi întinseseră oasele la soare. Deodată, din spatele unuia dintre ei se ridică nevinovat capul roşcat al lui Nae.
            Nu-mi vine să cred! Ce căuta el acolo şi mai ales cum de mai era încă viu? Şi apoi, ce făcea el aşa de cuminte în iarbă, culcat între cei doi uriaşi?
            Toate aceste întebări mi le puneam în timp ce priveam îngrijorată în jur. Imi aminteam că prin faţa acelei curţi am trecut deseori cu căţelul atârnând de zgardă, în timp ce fiarele îşi zmulgeau dinţii şi-şi aruncau balele peste gard, după el. Era curtea cea mai de temut din tot cité-ul. Câinelui meu i se ridica părul pe spinare şi-l scoteam din "zonă" mai mult mort decât viu, spânzurat (cu voia lui) de laţ. Doamne fereşte! dacă ar fi scăpat dobermanii afară, sau Nae înăuntru, ce mai risipă de sânge nevinovat!
            Şi acum, ce văd? Stăteam buimacă în mijlocul drumului, neândrăznind să mă apropii de fiare. Mi-am făcut îndată un plan cum să-l recuperez. Iată zăresc o portiţă. O pot deschide singură. Dar cum să intru de bună-voie în cuşca leilor? Strig la poartă:
            - Madame, Monsieur! Sunteţi amabili! Veniţi un pic!
            Dobermanii, spre surprinderea mea, în loc să mă latre, mă lasă să strig la poartă ca o zevzeacă şi întorcându-mi spatele se retrag, împreună cu oaspetele lor, într-un hangar. După cea de-a douâ strigare iese o cucoană de la o curte vecină:
            - Bonjour madame. Scuzaţi-mă, sunteţi cumva stapâna dobermanilor?
            - Nu, madame! Câinii sunt ai fabricii - îmi arată ea hangarul - şi stăpânii nu vin decât luni dimineaţă la lucru. Al dumneavoastră est le petit chien?
            - Da, asta e problema. Aş vrea să-l scot de-acolo şi nu ştiu cum să fac.
            - Păi intraţi pe portiţă. E deschisă mereu. E forte simplu: ridicaţi foraiberul şi împingeţi portiţa de fier.
            - Hm, simplu de zis! dar credeţi că or sâ stea potoliţi? - zic eu arâtând cu bărbia spre hangar.

            -  Sunt convinsă! - zise doamna. - Din moment ce Izolda l-a acceptat pe piciul dumneavoastră, nu mai e nici o problemă. Puteţi intra fără nici o teamă.
            Deci asta era. O căţea în călduri.
            - Bine, dar celălalt? - zic eu neâncrezătoare.
            - Cealaltă căţea nu se bagă când e vorba de amor. Probabil că Izolda i-a spus să nu se amestece. Şi ea e tot fată şi ştie c-o să-i vie şi ei rândul.
             Într-adevăr, căţeaua stătea pe iarbă la o oarecare distanţă de cei doi amorezaţi. Nae îşi culcase capul pe burta Izoldei, care se trântise pe jos ca să fie mai aproape de talia mirelui ei. Atunci când era în picioare, piciul nu reuşea nici măcar să-i atingă burta, care rămânea undeva suspendată, ca o cupolâ de circ, deasupra capului lui beat de amor. Nae sălta şi tropăia pe lîngă namila în călduri încercând să-i sară în spinare. Dar singura lui izbândă era când reuşea să-i prindă piciorul. Alergau amândoi ca la manej, dar piticul avea nevoie de o scăriţă, ca să poată să-şi facă cum trebuie datoria de bărbat.
            Imi iau inima-n dinţi şi mă hotărăsc să pun capăt idilei. Deschid portiţa şi intru. Mă duc lângă roşcovanul meu şi dobermaniţa mă linge. Prietena Izoldei continuă să stea, neutră, în iarbă. Singurul care se tânguia era Nae. Era atâta jale când l-am scos atârnat de zgardă afară din curte, că după ce am făcut câţiva paşi m-am răzgândit. I-am desfăcut lesa şi l-am eliberat.
            Fugea de mânca pământul şi într-o secundă era de partea cealaltă a gardului, alături de aleasa inimii. Mă uit să văd şi eu pe unde s-a strecurat piciul şi văd o gropiţă sub gard, înaltă numai de o palmă.
            Să fii mic nu e chiar rău, ba chiar e forte bine. Aşa i-a fost destinul, aşa fusese el programat (în lambda calcul) de cei care l-au trimis de pe steaua alfa-Canis Minoris[1] să se încarneze într-o jigodie rahitică. Câinii mai răsăriţi din Cité dădeau târcoale porţii, nervoşi şi neputincioşi, în timp ce Nae, ca un prinţ alături de regina lui, îi sfida din ţărână. In sfârşit, soarta îl râzbuna pentru ruşinea ce-a păţit acum o lună cu ocazia unei alte nunţi din cartier. Saint-bernard-ul brutăresei i-a smuls atunci un canin şi l-a văduvit de un timpan. A venit acasă nenorocit ca un soldat rănit, cu sângele curgându-i şiroaie din ureche şi cu blana ciuruită de colţii celui mai puternic. Amară porţie de amor a gustat piciul roşcovan cu acea ocazie! Şi iată, soarta îi hărăzise de data aceasta o nuntă în iarbă - o adevărată splendoare! - cu o mireasă care întrunea cele mai severe canoane de frumuseţe ale rasei dobermanilor. Şi toate acestea sub privirile pline de ură ale câinilor ce depăşeau 20 de centimetri de la pământ.

            L-am lăsat aşadar să-şi bea cupa de fericire, aşa cum putea şi el: mai sărind, mai lingând ici şi colo...

*

         Odată povestea de iubire încheiată, căţelul a căzut în depresie. Nu mai mânca, abia de mai lipăia câţiva stropi de apă. Ca să-l facem să uite, l-am luat cu noi în Franţa;
            Zilele trecute, când mai eram încă în Marele Canion al Verdon-ului [2] Nae şi-a dat în petec. Tocmai ieşisem dintr-un tunel când  vreo 155 de trepte metalice ne-au ieşit gureşe în drum, ca stiuardesele: „Urcaţi, vă rugăm! Călcaţi-ne în picioare!”  După alţi câţiva metri alte scări, tot atât de amabile ne invită: „Coborâţi, vă rugăm! Rupeţi-vă picioarele!”  Mai cu suişu’ mai cu coborâşu’ am ajuns într-un târziu pe o plajă. Nae a fost purtat de Dan ca o mireasă în braţele mirelui ei. De îndată ce au ajuns pe nisip  i-a dat drumul, ca unui sac cu cartofi. Buf !
            Ceva mai depărtişor era un grup de nemţi care făceau poze. Grupul era format dintr-un tată de familie îmbrăcat în costum tirolez, o mamă de familie, foarte impunătoare mai ales în zonele poitrine şi posterieur şi în sfârşit, cei şase kinderi. Nemţoaica-mamă ţinea la ochi un aparat de fotografiat şi încerca să găsească o poziţie cât mai avantajoasă pentru întregul grup. Familia îşi aşezase cei opt rucsaci în linie dreaptă, pe malul râului şi luase ceva distanţă, pentru ca poza să cuprindă o anumită porţiune din peisaj, dar mai ales cei opt saci.
            Nae, tot căutând un copac şi negăsind nici unul pe marginea apei, a găsit în schimb grămăjoarele cu haine, frumos rânduite... Fascinat de ordinea nemţească şi înţelegând spiritul de disciplină şi de justeţe al familiei, îşi doză lichidul din rezervor cu o precizie de cromatograf, aşa încât reuşi performanţa de a se ţârâi pe fiecare în parte, neiertând nimic. Dar a apărut şi el în obiectivul aparatului, tocmai când treaba era aproape pe sfârşite. Noi, pierduţi în măreţia peisajului, am scăpat din vedere câinele pentru o clipă. Cei doi-trei stropi de lichid galben sloboziţi din seringa câinelui, au scos-o pe nemţoaica mamă din minţi. Ţipătul ei scurt şi ascuţit – (oare cum o fi putut să iasă ceva atât de ascuţit din ceva atât de rotund?, căci nemţoaica era făcută numai din sfere) - ne-a adus curând la realitate.


            Dan a alergt la apă unde şi-a muiat batista încercând să spele ruşinea. Bombănind, nemţii s-au regrupat şi au pornit mai departe în şir indian, prin Marela Canion.
            Peste vreo 5 minute, la o nouă belvedere, îi întâlnim iarăşi. Nae a fost primul care i-a reperat (doar îşi marcase teritoriul!). Când l-am ajuns şi noi din urmă am constatat că bietul câine era foarte contrariat şi se învârtea nedumerit în cercul format de cei opt drumeţi, care nu mai îndrăzneau să-şi lase jos rucsacii, ci se scăldau cu ei în spate.
            Stâncă după stâncă, treaptă după treaptă, tunel după tunel, cucerim canionul metru cu metru, admirând opera măreaţă a naturii care crease acele splendori într-o clipă de exaltare. Dan era excitat la maximum şi şi-a consumat cele 36 de poziţii din aparat după primele 10 minute de mers. După care, a început să ne asasineze:
            - Uitaţi-vă bine în jur! Sunt lucruri cu adevărat unice. Imbibaţi-vă conştiinţa şi memoria cu ele. Nu mai am nici o poză în aparat.
            - Cel mai frumos peisaj pe care l-am văzut a fost cel din tunel! – a zis Lena care este o mare admiratoare a cărţilor lui Stephan King[3]. A vrut să se răzbune pe tăică-su că ne scosese sufletele alergându-ne în sus şi-n jos pe scări. Şi copilul calculase bine lovitura, căci deodată Dan s-a făcut palid ca albinoşii şi a tăcut vreo 5 minute în şir, lucru extrem de rar pentru el. In ceea ce mă priveşte, trebuie să mărturisesc că prin tunele mă doboară criza de claustrofobie; o transpiraţie rece începe să-mi curgă  pe frunte şi pe spate. Ca să-mi fac curaj am început să cânt: "Mai am un singur dor”.
            Lanterna mi-a fost de un real folos (în tunel era o beznă ca în lumea celor de dincolo de mormânt). Un mic grup format din trei doamne, se ţineau pe lângă mine. Eu eram tare mândră, căci îmi închipuiam că le plăcea cum cântam. Dar una dintre ele îmi pălmuieşte vanitatea:
            - Profităm şi noi de lanterna dumneavoastră...
            - Dar vă rog! Sunt încântată că pot fi soarele dumneavoastră.


[1] Alfa-Canis Minoris este o stea mică numită « cel mai mic câine » care însoţeste Orionul, supranumit de astronomi « Vânatorul »  (n.a.)

[2] Cheile Verdonului se găsesc în Alpii de Sud (Franţa) – n.a.

[3] Sriitor celebru prin scrierile lui de groazâ (n.a.)

 

Antonia Iliescu - Private site - Created by Antonia Iliescu - Belgiume

            Antonia Il